Show simple item record

dc.contributor.advisorHusso, Marita
dc.contributor.advisorVirkki, Tuija
dc.contributor.authorManninen, Salla
dc.date.accessioned2018-01-29T15:26:59Z
dc.date.available2018-01-29T15:26:59Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1818677
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56940
dc.description.abstractTässä pro gradu -tutkielmassa tarkastelen asiakasväkivallan jälkikäsittelyä sosiaalialalla Suomessa. Aineistoni on kerätty verkkokyselyllä Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian jäsenistöltä syksyllä 2016. Vastauksia kertyi 706, joista analyysiin sisällytettiin 704. Aineistoni on sekä määrällinen että laadullinen, joten analyysi on tehty hyödyntäen molempien pääsuuntausten tutkimusmenetelmiä. Aineiston analyysissa on käytetty ristiintaulukointia ja keskiarvovertailua tilastollisine testeineen, logistista regressioanalyysia sekä laadullista sisällönanalyysia. Tutkielmassani kysyn, kuinka yleistä ja millaista asiakasväkivallan jälkikäsittely on. Tarkastelen myös jälkikäsittelyn mahdollisia yhteyksiä työhyvinvointiin. Lopuksi syvennän analyysia laadullisen aineiston avulla ja kartoitan sitä, millaista jälkikäsittelyä vastaajat toivoisivat. Laadullisessa sisällönanalyysissa hyödynnän Päivi Rauramon työhyvinvoinnin portaat - mallia, joka pohjautuu Abraham Maslow’n tarvehierarkiaan. Tutkielmani tulosten mukaan asiakasväkivaltatilanteista noin 60 % käsitellään ja käsittelyn todennäköisyyttä ennustavat parhaiten väkivallan tapahtumistiheys työpaikalla, väkivaltatilanteen vakavuus ja tilanteen raportoiminen. Aineistoni mukaan yleisimmin väkivaltatilanteet käsitellään epävirallisesti kollegoiden kanssa keskustellen, mikä koetaan myös hyödylliseksi. Virallisempia jälkikäsittelytapoja käytetään harvemmin. Aineistosta käy ilmi, että virallisemmat jälkikäsittelytavat nostavat työtyytyväisyyttä ja työn mielekkyyttä. Stressiä sen sijaan laskee jälkikäsittelytavoista ainoastaan epävirallinen keskustelu kollegoiden kesken. Aineistossani noin kolmasosa jäi asiakasväkivaltatilanteen jälkeen kaipaamaan tukea ja heistä noin puolet kaipasi enemmän tukea esimieheltä. Laadullisen analyysin tulokset osoittavat, että esimiehen tulisi olla aktiivisempi väkivaltatilanteen jälkeen, jälkikäsittelyn tulisi olla systemaattisempaa ja toimintaohjeiden tulisi olla selkeät. Myös työyhteisöltä toivotaan myötätuntoisempaa ja ymmärtäväisempää suhtautumista väkivaltatilanteessa olleita kohtaan. Keskeinen sisällönanalyysissa jokaisessa teemassa nouseva tulos on se, että asiakasväkivalta on tiedostettava, siitä on puhuttava ja siihen on puututtava asianmukaisella vakavuudella.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (121 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherasiakasväkivalta
dc.subject.otherjälkikäsittely
dc.subject.othersosiaaliala
dc.subject.othertyöhyvinvointi
dc.subject.otherstressi
dc.titleAsiakasväkivallan jälkikäsittely sosiaalialalla : jälkikäsittelyn yleisyys ja sen yhteys työhyvinvointiin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201801291367
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.date.updated2018-01-29T15:26:59Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysoasiakkaat
dc.subject.ysoväkivalta
dc.subject.ysojälkikäsittely
dc.subject.ysososiaaliala
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysostressi
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record