Show simple item record

dc.contributor.advisorLiukkonen, Jarmo.
dc.contributor.authorPakarainen, Pekka
dc.date.accessioned2018-01-02T10:57:28Z
dc.date.available2018-01-02T10:57:28Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1809858
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56563
dc.description.abstractPakarainen, P. 2017. Motivaation ja fyysisen aktiivisuuden yhteydet pelastajien työkykyyn, työssä viihtymiseen ja koettuun terveydentilaan. Liikuntatieteellinen tiedekunta. Jyväskylän yliopisto. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. 39 sivua. Tutkimuksessa selvitettiin pelastajien työkykyä, työssä viihtymistä sekä terveydentilaa heidän itsensä arvioimana. Lisäksi tarkasteltiin pelastajien motivaatiota heidän työtään kohtaan tarkastelemalla motivaatiojatkumon sisäistä motivaatiota, integroitua säätelyä, tunnistettua säätelyä, pakotettua säätelyä, ulkoista motivaatiota ja amotivaatiota sekä tarkastelemalla näiden motivaatiojatkumon luokkien keskinäisiä yhteyksiä. Tutkimuksessa selvitettiin myös motivaatiojatkumon luokkien ja pelastajien fyysisen aktiivisuuden yhteyksiä pelastajien kokemaan työkykyyn, työssä viihtymiseen sekä terveydentilaan. Aineistona käytettiin pelastajille syksyllä 2015 tehtyä kyselylomaketta, johon vastasi 31 Keski-Suomen Pelastuslaitoksen miespelastajaa. Analyysit tehtiin SPSS-ohjelmalla käyttäen korrelaatioanalyysiä. Kukaan vastaajista ei arvioinut työkykyään asteikolla 1-10 alle tason 6. Jopa 13 prosenttia arvioi työkykynsä parhaaksi mahdolliseksi, ja kolmannes oli sitä mieltä, että työkyky on toiseksi paras mahdollinen, eli tasolla 9. Lähes puolet vastaajista koki työviihtyvyytensä melko hyväksi, ja hieman yli neljännes arvioi työssä viihtymisensä erittäin hyväksi. Tarkasteltaessa pelastajien koettua terveydentilaa saatiin tulos, jonka mukaan lähes 80 prosenttia vastaajista koki terveydentilansa joko melko tai erittäin hyväksi. Motivaatiojatkumon luokkien välisistä yhteyksistä tilastollisesti erittäin merkitseväksi nousi integroidun säätelyn yhteys sisäiseen motivaatioon: mitä suurempi rooli työllä oli vastaajan elämässä, sitä enemmän hän nautti uusien asioiden oppimisesta ja haasteellisista tehtävistä. Tutkimuksessa selvisi, että mitä korkeampi oli vastaajan sisäinen motivaatio, sitä paremmin hän viihtyi työssään. Raskas fyysinen aktiivisuus oli yhteydessä koettuun terveydentilaan: vastaaja koki terveydentilansa sitä huonommaksi, mitä enemmän hän harrasti raskasta fyysistä liikuntaa. Tutkimus antaa tärkeää tietoa pelastajien työviihtyvyydestä, -kyvystä ja siitä, millaiseksi he itse kokevat oman terveydentilansa, onhan kyseessä hyvin fyysinen ammatti. Lisäksi tutkimus lisää ymmärrystä siitä, millä tavoin pelastajat ovat motivoituneita työhönsä.fi
dc.description.abstractPakarainen, P. 2017. Relations of motivation and physical activity to firemen’s work ability, work enjoyment, and self-experienced health. Faculty of Sport and Health Sciences. University of Jyväskylä. Master’s thesis. 39 pages. This study examined firemen’s work capacity, work enjoyment, and self-experienced health. Furthermore, the research examined firemen’s work motivation by reflecting intrinsic motivation, integrated regulation, identified regulation, forced regulation, external motivation, and amotivation and exploring their inter-correlations. Also the motivation continuum and firemen’s physical activity connections to work enjoyment, working capacity and health were analyzed. The data consisted of a questionnaire from 2015 which included 31 male firemen from the Central Finland Rescue Department. Statistical analyses were executed by IBM SPSS Statistics 24 program. None of the respondents did rate their work enjoyment, health or working capasity below 6 in scale 1-10. 13% rated their working capacity to 10 and one third to 9. Almost half rated their work enjoyment pretty good and little more than a quarter rated it very good. One of the results was that almost 80% rated their health good or very good. Connection of integrated regulation and intrinsic motivation was statistically very significant: the bigger role the work had in the person’s life the bigger was the enjoyment of new challenges and learning. Also the higher the intrinsic motivation, the higher was working enjoyment. Hard physical activity was connected to self-experienced health: the respondents experienced their health lower if they did lot of intensive sport. The results of the research provide a lot of information about firemen’s work enjoyment, capacity, and self-experienced health. Also the research gives information about firemen’s motivation towards their job.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (44 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherPelastaja
dc.subject.otherpalomiehet
dc.subject.othermotivaatiojatkumo
dc.subject.othermotivaatio
dc.subject.othertyökyky
dc.subject.otherfyysinen aktiivisuus
dc.subject.othertyössä viihtyminen
dc.titleMotivaation ja fyysisen aktiivisuuden yhteydet pelastajien työkykyyn, työssä viihtymiseen ja koettuun terveydentilaan
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201801021013
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2018-01-02T10:57:28Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysopelastusala
dc.subject.ysopalomiehet
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysotyökyky
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysotyöviihtyvyys
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record