Show simple item record

dc.contributor.advisorHakala, Juha
dc.contributor.authorKettunen, Sami
dc.date.accessioned2017-09-11T17:17:52Z
dc.date.available2017-09-11T17:17:52Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1722819
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55314
dc.description.abstractTutkielmani tarkoituksena on selvittää, millaisia kokemuksia luokanopettajilla on draamakasvatuksen käytöstä ja kuinka he draamaa työssään hyödyntävät. Halusin saada selville, ovatko luokanopettajien käyttämät draamaharjoitukset tavoitteellisia, vai käyttävätkö he draamaa vain välipalana oppitunneilla ja niiden välissä. Tässä fenomenologis-hermeneuttisessa haastattelututkimuksessa on peilattu luokanopettajien kokemuksia kirjallisuuteen ja aiempaan tutkimustietoon. Tutkimukseni varsinainen aineisto koostuu luokanopettajille tehdyistä haastatteluista. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu laajasta kirjallisuudesta, jossa draamaa ja draamakasvatusta käsitellään eri näkökulmista. Teoria ja tutkimustulokset käyvät tiivistä vuoropuhelua tutkimukseni tulososiossa, joissa esitän vastauksia asettamiini tutkimuskysymyksiin. Draaman käyttö osoittautui tutkimuksissa luokanopettajien kokemusten mukaan hyödylliseksi ja monipuoliseksi työtavaksi, joka sopii moniin eri oppiaineisiin ja aihekokonaisuuksiin. Opettajat kokivat, että sen avulla pystytään tukemaan oppilaan yksilöllistä kasvamista, sekä tarjoamaan oppilaille sellaisia elämyksiä, joita kirjoista opiskelu ei mahdollista. Tutkimus osoitti, että draamankäytöllä voidaan tukea oppilaan kasvua ja kehitystä monipuolisesti. Draama tarjoaa oppilaalle sellaisia elämyksiä, jotka edistävät hänen oppimistaan ja motivoivat häntä opiskelemaan täysin uudella tavalla.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (79 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherdraama
dc.subject.otherdraamakasvatus
dc.subject.otheropetus
dc.subject.otherelämys
dc.subject.otherkokemus
dc.title"Uudestaan vaan härkää sarvista ja kokeillaanpas vähän toisella lailla" : luokanopettajien kokemuksia draamakasvatuksen käytöstä
dc.title.alternativeLuokanopettajien kokemuksia draamakasvatuksen käytöstä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201709113706
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.subject.methodFenomenologis-hermeneuttinen haastattelututkimus
dc.date.updated2017-09-11T17:17:52Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysodraamakasvatus
dc.subject.ysodraamapedagogiikka
dc.subject.ysodraamamenetelmät
dc.subject.ysooppimiskokemukset
dc.subject.ysoalakoulu
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record