Show simple item record

dc.contributor.advisorRutanen, Niina
dc.contributor.advisorRäikkönen, Eija
dc.contributor.authorLaukka, Minna
dc.date.accessioned2017-08-29T15:33:01Z
dc.date.available2017-08-29T15:33:01Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1720492
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55207
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Papilio-ohjelman lapsille suunnatun intervention vaikuttavuutta lasten sosioemotionaalisten taitojen kehittymisessä. Tutkimuksessa hyödynnettiin Jyväskylän yliopiston Papilio-ohjelma lasten sosioemotionaalisten taitojen tukemiseen ja itsesäätelypulmien ennaltaehkäisyyn -tutkimushankeen aineistoa, joka on kerätty syksyn 2015 ja kevään 2016 aikana 5–6-vuotiailta lapsilta. Papilio-hankkeen tarkoituksena on selvittää saksalaisen interventio-ohjelman siirrettävyyttä suomalaiseen varhaiskasvatuskontekstiin. Tutkimukseen osallistui 93 lasta, joista 70 kuului koe- ja 23 kontrolliryhmään. Jokaiselle lapselle tehtiin alkumittaukset interventiojakson alussa ja loppumittaukset noin puoli vuotta interventiojakson jälkeen. Alku- ja loppumittausten testipisteistä laskettiin erotusmuuttajat, jotta pystyttiin selvittämään, oliko lasten sosioemotionaalissa taidoissa tapahtunut muutosta interventiojakson aikana. Koe- ja kontrolliryhmien kehitystä vertailtiin myös keskenään, jotta pystyttiin selvittämään, johtuiko mahdollinen kehitys annetusta interventiosta. Aineiston analyysi suoritettiin kolmen t-testin avulla. Tulosten mukaan lasten sosioemotionaalisissa taidoissa oli tapahtunut tilastollisesti merkitsevää muutosta alku- ja loppumittausten välissä kaikkien muiden paitsi yhden tehtäväsarjan kohdalla. Viiden tehtäväsarjan kohdalla muutos oli positiivista ja yhden tehtäväsarjan kohdalla negatiivistä. Ryhmien välillä ei ollut kuitenkaan tilastollisesti merkitsevää eroa, jolloin muutosta ei voitu selittää annetulla interventiolla. Olisi mielenkiintoista selvittää nyt tutkittua ilmiötä pidemmän interventiojakson ja neutraalimman kontrolliryhmän avulla. Lisätutkimukselle on vielä tarvetta.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (54 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherPapilio-ohjelma
dc.titlePapilio-ohjelman vaikutus lasten sosioemotionaalisten taitojen kehittymisessä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201708293602
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.date.updated2017-08-29T15:33:01Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysososioemotionaaliset taidot
dc.subject.ysotukeminen
dc.subject.ysointerventio
dc.subject.ysososiaaliset ongelmat
dc.subject.ysotunne-elämän häiriöt
dc.subject.ysoleikki-ikäiset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record