Show simple item record

dc.contributor.advisorLeppänen, Paavo.
dc.contributor.authorTurok, Julia
dc.date.accessioned2017-07-23T17:06:55Z
dc.date.available2017-07-23T17:06:55Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1705338
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54940
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa selvitettiin kuudesluokkalaisten tyypillisesti lukevien oppilaiden suoriutumista tiedonhaku- ja oppimistehtävässä simuloidussa internetpohjaisessa ympäristössä sekä suoriutumistason yhteyksiä oppilaiden kognitiivisiin taitoihin. Tutkimus suoritettiin osana Jyväskylän yliopiston eSeek -hanketta. Tähän tutkimukseen vali-koitiin tyypillisesti lukevat oppilaat ilman tarkkaavuuspulmia. Lopullinen otos koostui 38 oppilaasta. Osallistujien kognitiivisten taitojen mittaamiseen käytettiin tehtäviä älykkyystesteistä ja neuro-psykologisen tutkimuksen testeistä. Internetlukemistaitoja tarkasteltiin ILA (Internet Lukemisen Arviointi) -mallin avulla useammalla osa-alueella: erikseen pisteytettiin hakulausekkeiden muodostaminen, tarvittavan tiedon löytäminen, tiedon kriittinen arviointi, tietojen yhdisteleminen eri läh-teistä sekä yhteenvedon informointi muille. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että internetlukemisen osalta eniten haasteita oppilaille tuottivat tarvittavan sivun nopea löytäminen, informaation luotettavuuden arviointi, eri lähteistä löydetyn tiedon yhdistäminen ja sähköpostikäytänteiden hallinta. Visuaalisen tarkkaavuuden ja päättelyn taidoilla oli yhteys oppilaiden argumentointitaitoihin. Verbaalisen dekoodauksen oikeellisuus oli yhteydessä yhteenvedon laatuun, ja nimeämisen ja dekoodauksen sujuvuus oli yhteydessä sekä yhteenvedon laatuun että taitoon käyttää lähteitä yhteenvedossa. Tutkimukseni tulosten perusteella internetlukemisen prosessit saattavat tuottaa oppilaille pulmia. Internetpohjaisen tiedonhaun eri vaiheita tulisikin harjoitella kouluopetuksessa enemmän. Tämän lisäksi visuaalinen tarkkaavuus ja päättely sekä nimeämisen ja dekoodauksen sujuvuus ja oikeellisuus näyttävät olevan digitaalisten oppimisympäristöjen kannalta olennaisia taitoja, joiden kehittämiseen voisi kiinnittää entistä enemmän huomiota.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (41 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkuudesluokkalaiset
dc.titleKuudesluokkalaisten tyypillisesti lukevien oppilaiden kognitiiviset kyvyt ja internetlukemisen taidot
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201707233353
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.date.updated2017-07-23T17:06:56Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysolukutaito
dc.subject.ysomonilukutaito
dc.subject.ysoInternet
dc.subject.ysotiedonhaku
dc.subject.ysokognitiiviset taidot


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record