Show simple item record

dc.contributor.authorKääpä, Mari
dc.contributor.authorHirvensalo, Mirja
dc.contributor.authorPalomäki, Sanna
dc.contributor.authorValleala, Ulla Maija
dc.date.accessioned2017-07-05T06:32:43Z
dc.date.available2017-07-05T06:32:43Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationKääpä, M., Hirvensalo, M., Palomäki, S., & Valleala, U. M. (2017). Liikuntatehtäviä kotiläksyinä : koulun ulkopuolella tapahtuva oppiminen opetuksen tukena tyttöjen liikunnassa. <i>Liikunta ja tiede</i>, <i>54</i>(2-3), 74-82. <a href="https://fl-cdn.scdn1.secure.raxcdn.com/files/sites/4708/l-t2-317_tutkimusartikkelit_kaapa_lowres-80e49dd7-e09c-468b-b104-a78fa0c27f2e.pdf" target="_blank">https://fl-cdn.scdn1.secure.raxcdn.com/files/sites/4708/l-t2-317_tutkimusartikkelit_kaapa_lowres-80e49dd7-e09c-468b-b104-a78fa0c27f2e.pdf</a>
dc.identifier.otherCONVID_27094280
dc.identifier.otherTUTKAID_74302
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54856
dc.description.abstractTässä liikuntaläksykokeilussa tutkittiin, miten erilaiset liikunnalliset kotitehtävät, liikuntaläksyt, toteutuivat koululiikunnan osana ja miten oppilaat kokivat liikuntaläksyt sekä oman osallisuutensa niiden tekemisessä. Liikuntaläksykokeilu toteutettiin lukuvuonna 2015–2016 keskisuomalaisessa koulussa 6.–9.-luokan tyttöjen kanssa, yhteensä 117 tyttöä. Liikuntaläksykokeilun päätteeksi tehdyn oppilaskyselyn vastaukset analysoitiin frekvenssien, ristiintaulukoiden (khiin neliötesti) ja keskiarvovertailujen avulla (varianssianalyysi ja t-testi). Kyselylomakkeen avoimet vastaukset järjestettiin luokkaasteittain ja läksytyypeittäin. Oppilaskyselyn vastausten mukaan liikuntaläksyjä tehtiin ahkerasti. Lähes 90 prosenttia oppilaista teki läksyt aina (89,7 prosenttia). Yli puolet (51,3 prosenttia) vastanneista teki läksyt mieluiten yksin ja neljännes teki ne kavereiden kanssa. Läksyjentekoaktiivisuudessa havaittiin muiden muuttujien suhteen merkittäviä eroja. Läksyt aina tehneet tytöt pitivät läksyistä enemmän, he pitivät läksyjen tekemistä hyödyllisempänä kuin läksyjä vähemmän tehneet tytöt. Heidän mielestään läksyjen tekeminen on lisännyt heidän liikuntaansa ja heille vapaa-ajalla liikkuminen oli mieluisampaa kuin muille tytöille. Vähemmän läksyjä tehneet tytöt eivät pitäneet tärkeänä läksyjen tarkistamista. Oppilaiden mielestä heidän tulisi voida vaikuttaa liikuntaläksyihin.
dc.language.isofin
dc.publisherLiikuntatieteellinen Seura ry
dc.relation.ispartofseriesLiikunta ja tiede
dc.relation.urihttps://fl-cdn.scdn1.secure.raxcdn.com/files/sites/4708/l-t2-317_tutkimusartikkelit_kaapa_lowres-80e49dd7-e09c-468b-b104-a78fa0c27f2e.pdf
dc.subject.othernuoret
dc.subject.otherliikunta
dc.subject.otherkoululiikunta
dc.subject.otheropetussuunnitelmat
dc.subject.otherystävät
dc.subject.othervanhemmat
dc.subject.otherkotitehtävät
dc.subject.othertytöt
dc.subject.otheryoung people
dc.subject.otherphysical training
dc.subject.otherphysical education (school subject)
dc.subject.othercurricula
dc.subject.otherfriends
dc.subject.otherparents
dc.subject.otherhomework
dc.subject.othergirls
dc.titleLiikuntatehtäviä kotiläksyinä : koulun ulkopuolella tapahtuva oppiminen opetuksen tukena tyttöjen liikunnassa
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201706283102
dc.contributor.laitosLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineEducationen
dc.contributor.oppiaineSport Pedagogyen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.date.updated2017-06-28T03:16:24Z
dc.type.coarjournal article
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange74-82
dc.relation.issn0358-7010
dc.relation.numberinseries2-3
dc.relation.volume54
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© Kirjoittajat & Liikuntatieteellinen Seura ry, 2017.
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysokoululiikunta
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat
dc.subject.ysoystävät
dc.subject.ysovanhemmat
dc.subject.ysokotitehtävät
dc.subject.ysotytöt
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p11617
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p916
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p15765
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p5140
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p20879
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p4074
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p3928
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p7196


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record