Show simple item record

dc.contributor.advisorLerkkanen, Marja-Kristiina
dc.contributor.advisorPoikkeus, Anna-Maija
dc.contributor.authorRiivari, Katja
dc.date.accessioned2017-05-29T15:30:59Z
dc.date.available2017-05-29T15:30:59Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1702321
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54168
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää luokanopettajien kokemuksia oppilaiden itsesäätelytaidoista ja niiden haasteista ensimmäisellä luokalla sekä saada tietoa opettajien keinoista itsesäätelytaitojen tukemiseen. Aineisto kerättiin haastattelemalla viittä luokanopettajaa kahdesta eri kaupungista keväällä 2016. Tutkimusmenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua haastattelua. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että luokanopettajat kokivat oppilaiden itsesäätelyn haasteiden liittyvän tunteiden säätelyyn, käyttäytymisen säätelyyn, ryhmässä toimimiseen sekä toiminnanohjaukseen. Opettajien mukaan oppilailla ilmeni itsesäätely haasteita usein vapaammissa tilanteissa, joissa aikuinen ei ole valvomassa ja ohjaamassa. Luokanopettajat kertoivat pyrkivänsä tukemaan oppilaiden itsesäätelytaitoja erilaisin ohjaus- ja tukikeinoin, kuten konkreettisesti harjoittelemalla, muokkaamalla oppimisympäristöä sekä monialaisen yhteistyön avulla. Opettajat kokivat roolinsa itsesäätelytaitojen tukemisessa keskeiseksi ensimmäisellä luokalla. Saatujen tulosten perusteella pitäisi pohtia, miten kouluyhteisössä voitaisiin paremmin tukea oppilaiden itsesäätelytaitoja. Tällaisia keinoja voisivat olla esiopetuksesta kouluun liittyvien siirtymäkäytäntöjen ja monialaisen yhteistyön kehittäminen sekä opettajien täydennyskoulutus itsesäätelytaitojen kehityksestä ja sen tukemisen keinoista.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (60 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otheritsesäätelytaidot
dc.subject.otheropettajan antama tuki
dc.subject.otheralkuopetus
dc.subject.otherensimmäisen luokan oppilaat
dc.subject.otherluokanopettaja
dc.titleOpettajien kokemuksia oppilaiden itsesäätelytaidoista ja niiden tukemisesta ensimmäisellä luokalla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201705292552
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2017-05-29T15:30:59Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoitsesäätely
dc.subject.ysoalkuopetus
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysoluokanopettajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record