Show simple item record

dc.contributor.advisorKytölä, Samu
dc.contributor.authorNappa, Kati
dc.date.accessioned2017-05-26T17:39:05Z
dc.date.available2017-05-26T17:39:05Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54125
dc.description.abstractSuullisen kielitaidon testaaminen on ollut monien vuosien ajan tapetilla Suomen lukio-opetuksen parissa. Keskusteluja eri tahojen välillä on käyty tiheään ja varsinkin viime vuosina suullisen kokeen lisääminen osaksi ylioppilastutkintoa on noussut keskeiseksi keskustelunaiheeksi. Tätä prosessia on kiihdyttänyt erityisesti elokuussa 2016 käyttöönotettu uusi opetussuunnitelma, joka vahvasti painottaa tavoitteissaan suullisen kommunikaation taitoja elämän eri osa-alueilla. Suulliselle kielitaidolle on suuri kysyntä työelämässä ja täten kirjallisten taitojen on tehtävä tilaa suulliselle kielitaidolle. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää oppilaiden näkökulmasta, miten englannin kielen suullisen kielitaidon opetus näkyy käytännössä tunneilla uuden opetussuunnitelman näkökulmasta ja mitä ajatuksia oppilailla on tulevaisuudessa toteutettavasta suullisen kielitaidon ylioppilaskokeesta. Oppilaiden henkilökohtaisia asenteita ei ole tällä saralla tutkittu paljon eikä kovin syvällisesti, joten tämän tutkimuksen tarkoitus oli saada heidän äänensä kuuluviin. Tutkimukseen osallistui 30 lukion kolmannen vuoden opiskelijaa kahdesta eri lukiosta Suomessa. Tutkimus toteutettiin anonyymina kyselytutkimuksena, joka sisälsi 20 Likert-asteikon kysymystä ja 3 avointa kysymystä. Likert-kysymyksissä vastausvaihtoehdoissa 1 vastasi ”Täysin eri mieltä”-vastausta ja 5 ”Täysin samaa mieltä”-vastausta. Tutkimus toteutettiin tammikuun 2017 lopussa. Tuloksista selvisi, että lukion englannin suullisten harjoitusten määrä on lisääntynyt jonkin verran opetuksessa, mutta tehtävien laatu on vielä alkutekijöissään. Opiskelijat kokivat, että tehtävät eivät ole tarpeeksi haasteellisia eikä niitä oteta tosissaan. Oppilaat painottivat, että suulliseen tuottamiseen ei kannusteta tarpeeksi ja keskustelu on harvoin spontaania tai sovellettua. Suullisesta ylioppilaskokeesta opiskelijoilla oli vaihtelevia mielipiteitä, mutta valtaosa oli skeptisiä joko kokeen toteutuksesta, tasapuolisuudesta tai arvioinnista. Oppilaat kokivat, että suullinen koe voisi olla tarpeellinen, mutta he eivät olleet varmoja palvelisiko se kaiken tasoisia opiskelijoita. Näitä tuloksia voidaan käyttää hyödyksi suunnitellessa suullisia oppimissisältöjä lukion kursseille. On myös tärkeätä huomioida opiskelijoiden mielipiteet, kun suullista kielitaitokoetta suunnitellaan. Jotta suullinen koe on mahdollinen, on sillä oltava kaikkia opiskelijoita palvelevat arviointikriteerit ja selkeä, rento toteutus.fi
dc.format.extent23
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheroral language proficiency
dc.subject.otheroral skills teaching
dc.subject.othernew syllabus
dc.subject.otherstudent view
dc.titleFinnish upper secondary school students in the vortex of the new syllabus : students’ views about English oral skills teaching and the inclusion of an oral matriculation exam
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201705262512
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.date.updated2017-05-26T17:39:05Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record