Show simple item record

dc.contributor.advisorMustola, Marleena
dc.contributor.authorTenolahti, Iida
dc.date.accessioned2017-05-11T11:06:08Z
dc.date.available2017-05-11T11:06:08Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53905
dc.description.abstractTutkimus tähtää löytämään erilaisia kaksikielisiä opetusmetodeja ja korostamanaan niitä metodeja, jotka opettajat kuvaavat hyvin toimiviksi. Tarkoituksena on myös tarkastella tekijöitä, joita opettajat ottavat huomioon valitessaan kaksikielisen opetusmetodin. Tätä tukimusta voidaan kutsua tapaustutkimukseksi. Se toteutettiin haastatellen neljää opettajaa, jotka työskentelevät Family Centre Klubíčkossa Kroměříž:ssa, Tsekissä. Opettajat haastateltiin pareina teemahaastattelun periaatteita noudattaen. Tutkimus analysoitiin sisällöanalyysin keinoin huomioiden myös tutkimuksen visuaalinen tutkimusmateriaali. Tulokset kertovat, kuinka opettajilla on käytössään monipuolinen joukko opetusmetodeja, joista jokaisen pohjana toimii englannin kielen käyttö. Näitä metodeja yhdisti se, kuinka opettaja niitä käyttäessään odotti lapsen olevan jotenkin fyysisesti aktiivinen ja /tai luomaan jotain itse. ”Parhaiksi” tai ainakin hyvin toimiviksi kuvatut metodit olivat: laulut, riimit, kertomukset, päivärutiinit ja eri aistien käyttöä vaativat metodit. Opettajat korostivat monien metodien käyttöä yhden teeman alla lapsen oppimisen maksimoimiseksi. He mainitsivat myös lukuisia tekijöitä, joita tulisi ottaa huomioon valitessa metodia. Nämä tekijät liittyivät kulttuuriin, lapsen yksilölliseen luonteeseen, tunteisiin ja taitoihin sekä opettajan omiin piirteisiin.fi
dc.description.abstractThis research aimed to discover different types of bilingual teaching methods, and to pinpoint the methods which the teachers are describing as well-proven in practise. It also intended to find out what aspects there are to be considered by the teachers when choosing a bilingual teaching method. This research can be called as a case study. It was conducted via interviewing four teachers working in the Family Centre Klubíčko in Kroměříž, Czech Republic. The teachers were interviewed in pairs following the principles of theme interview. The analysis of the research was conducted by using methods of content analysis involving the visual data. According to the results, the teachers had various bilingual teaching methods to use, all of which had the usage of English as their basis. These methods had a feature in common: by using them the teachers expected children to be somehow physically active and/or to create something themselves. The methods that the teachers described as the “best ones”, or at least working well, were: songs, rhymes, stories, daily routines and methods which required the use of different senses. What was clearly brought up a lot by the teachers, was the usage of multiple methods within one theme to maximize the child’s learning. The teachers also mentioned various aspects to consider when choosing a method. These aspects were connected to culture, individual features, feelings, characteristics, needs and skills of the child as well as the features of the teacher herself.en
dc.format.extent53
dc.language.isoeng
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherFamily Centre
dc.subject.otherbilingual education
dc.subject.otherbilingual pedagogy
dc.subject.otherforeign language teaching methods
dc.subject.otherbilingual teaching methods
dc.title"The same thing over and over again in many different ways. " : case study about bilingual teaching methods in the Family Centre Klubíčko, Czech Republic
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201705112297
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.date.updated2017-05-11T11:06:08Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record