Show simple item record

dc.contributor.authorLepistö, Taru
dc.date.accessioned2017-05-06T15:20:01Z
dc.date.available2017-05-06T15:20:01Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53798
dc.description.abstractTämä kandidaatintutkielma keskittyy erityisesti feministiseen kielitieteeseen, jonka teorioiden avulla tutkielmassa pyritään analysoimaan tarkemmin indefiniittipronominien frau ja man käyttöä samojen journalistisen tekstien sisällä. Tekstiesimerkkien avulla pyritään selvittämään, millaisissa konteksteissa indefiniittipronomini frau esiintyy ja onko sen käyttö artikkeleissa yhtenäistä. Samalla selvitetään, onko indefiniittipronominin man käyttö tarpeellista vai käytetäänkö sitä tarpeettomasti vain naisia koskevissa yhteyksissä. Feministinen kielitiede ja sen kieleen kohdistama kritiikki on tässä kandidaatin tutkielmassa rajattu koskemaan vain saksan kieltä. Geneeristen maskuliinien käyttö on saksan kielessä yleistä ja ne esiintyvät erityisesti maskuliinisten monikkojen sekä tiettyjen pronominien yhteydessä. Androsentrisen kielenkäytön sääntöjen mukaan maskuliinista monikkoa voidaan käyttää sukupuolineutraalisti, vaikka kielenkäyttö on kohdistettu myös naisiin. Androsentrisiä ilmaisuja käytetään laajalti yhteyksissä, joissa myös feminiinisen vastineen käyttö olisi mahdollista. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi naisiin viittaamista man-pronominilla, kun mahdollisuus feminiinisen pronominin frau käyttöön on olemassa. Kandidaatintutkielmani perustuu saamiini korpushakutuloksiin, joiden avulla analysoin pronominien frau ja man käyttöä journalistisissa teksteissä. Teoriaosuudessani erittelen indefiniittipronominit frau ja man selventääkseni niiden semanttisia ja kielellisiä eroja.fi
dc.format.extent24
dc.language.isoger
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherfeminismi
dc.subject.otherfeministinen kielitiede
dc.subject.otherFeminismus
dc.subject.otherkorpuslingvistiikka
dc.title"Vorausgesetzt man ist eine Frau" : Die Verwendung der Indefinita man und frau im gleichen Artikel
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201705062218
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineGerman language and cultureen
dc.contributor.oppiaineSaksan kieli ja kulttuurifi
dc.date.updated2017-05-06T15:20:02Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record