Show simple item record

dc.contributor.advisorRantanen, Johanna
dc.contributor.advisorHanhimäki, Eija
dc.contributor.authorMatkoski, Henna
dc.contributor.authorPeltonen, Sanna
dc.date.accessioned2016-12-21T21:03:33Z
dc.date.available2016-12-21T21:03:33Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1645411
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52512
dc.description.abstractTutkimuksemme tavoitteena oli selvittää, millaisia eettisiä ristiriitoja eli dilemmoja opinto-ohjaajat kohtaavat ja millaista eettistä kuormittuneisuutta he mahdollisesti kokevat työssään. Lisäksi olimme kiinnostuneita siitä, millaiset eettiset periaatteet ohjaavat opinto-ohjaajia heidän työssään. Tarkoituksenamme oli saada päivitettyä tietoa opintoohjaajien työstä, sillä aiempia tutkimuksia opinto-ohjaajista on tehty Suomessa melko vähän. Toteutimme tutkimuksemme syksyllä 2016 puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Haastattelimme kuutta peruskoulun opinto-ohjaajaa Länsi-, Keski- ja Etelä-Suomen alueilta. Tutkimusaineiston analyysimenetelmäksi valitsimme aineiston luonteen perusteella sekä aineistolähtöisen että teoriaohjaavan sisällönanalyysin. Tarkoituksenamme oli etsiä vastauksia seuraaviin kysymyksiin: ”Mitkä eettiset periaatteet ohjaavat opintoohjaajien työtä?”, ”Millaisia eettisiä dilemmoja opinto-ohjaajat kohtaavat työssään?” ja ”Millaista eettistä kuormittuneisuutta opinto-ohjaajat kokevat työssään?” Tutkimuksemme mukaan opinto-ohjaajat kohtaavat työssään enemmän tilanteita, joissa oikean toimintatavan tiedostaminen on vaikeaa (A-tyypin dilemma) kuin tilanteita, joissa he joutuvat toimimaan omien arvojen (B-tyypin dilemma) tai sääntöjen vastaisesti (C-tyypin dilemma). Tärkeimmiksi opinto-ohjaajan työtä ohjaaviksi eettisiksi periaatteiksi nousivat itsemääräämisoikeus, luottamuksellisuus sekä oppilaan ensisijaisuus. Kaiken kaikkiaan tutkimukseen osallistuneet opinto-ohjaajat kokivat eettisen kuormittuneisuutensa melko alhaiseksi. Opinto-ohjaaja on merkittävässä roolissa koulumaailmassa ja nuorten elämässä. Tutkimuksemme toi esille sen, että eettisiin valintoihin ja kysymyksiin liittyvät pulmat ovat osa opinto-ohjaajien työarkea. Oman tutkimuksemme tutkimusjoukon pienuuden sekä aiheen vähäisen tunnettavuuden vuoksi näemme, että kyseisestä aiheesta tehtäville lisätutkimuksille olisi paikkansa ohjaustutkimuksen kentällä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (94 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othereettiset dilemmat
dc.subject.othereettinen kuormittuneisuus
dc.subject.otheropinto-ohjaaja
dc.titleEettiset dilemmat ja eettinen kuormittuneisuus opinto-ohjaajan työssä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201612215231
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2016-12-21T21:03:34Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoeettisyys
dc.subject.ysokuormitus
dc.subject.ysoopinto-ohjaajat
dc.subject.ysoohjaus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record