Show simple item record

dc.contributor.advisorMäntylä, Katja
dc.contributor.authorNurmela, Noora
dc.contributor.authorRissanen, Minna
dc.date.accessioned2016-11-01T08:10:38Z
dc.date.available2016-11-01T08:10:38Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1642706
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51768
dc.description.abstractErilaiset oppimisympäristöt ja niiden merkitys oppimisessa ja opetuksessa ovat olleet hyvin paljon esillä viime vuosien aikana. Opetusmetodit ovat kehittyneet kohti konstruktivistista suuntausta, ja opetustiloja on tämän vuoksi alettu kehittää vastaamaan nykypäivän muuttuneita vaatimuksia. Vuoden 2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet sekä vuoden 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteet painottavat oppimisympäristön merkitystä sekä pyrkivät edistämään konstruktivismin käyttöä opetuksessa. Halusimme tämän pohjalta tutkia modernin oppimisympäristön vaikutuksia oppilaisiin ja opettajiin. Tämän tutkimuksen tutkimuskohteena oli jyväskyläläisen koulun uudistettu kieliluokka sekä sitä käyttävät oppilaat ja opettajat. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten käyttäjät kokevat modernin oppimisympäristön verrattuna perinteisempään luokkahuoneeseen niiden fyysisiltä, psykososiaalisilta ja pedagogisilta ominaisuuksiltaan. Halusimme lisäksi tutkia opettajien näkökulmasta sitä, tuoko moderni luokkahuone uusia mahdollisuuksia kielten opetukseen ja lisääkö se konstruktivististen opetusmetodien käyttöä. Halusimme myös saada selville oppilaiden ja opettajien yleisen mielipiteen uudistetusta luokkahuoneesta. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys keskittyy oppimisympäristöajatteluun, oppimisympäristön fyysisiin, psykososiaalisiin ja pedagogisiin pirteisiin sekä konstruktivismiin. Työmme on monimetoditutkimus, jossa on käytetty sekä laadullisia että määrällisiä tutkimusmetodeja. Aineisto kerättiin molemmilta ryhmiltä sähköisen kyselylomakkeen kautta. Tutkimukseen osallistui 183 oppilasta ja neljä kieltenopettajaa. Aineisto analysoitiin sekä tilastollisesti, keskittyen summamuuttujiin, että sisällönanalyysin kautta. Tutkimustulokset osoittivat, että oppilaat viihtyvät modernisoidussa luokkahuoneessa paremmin kuin perinteisessä luokkahuoneessa. Modernin luokan fyysiset ominaisuudet, kuten muunneltavat huonekalut ja sohvaryhmät, olivat oppilaiden mielestä selkeästi paremmat kuin perinteiset pulpetit ja tuolit. Opettajat puolestaan eivät pitäneet modernia luokkahuonetta kovinkaan erilaisena oppimisympäristönä kuin koulun muitakaan luokkahuoneita. Opettajat eivät ole mielestään muuttaneet opetustapojaan modernin luokkahuoneen myötä, ja tätä väitettä tukivat myös oppilailta saadut vastaukset. Vaikka tutkimus osoitti oppilaiden pitävän modernista luokkahuoneesta enemmän kuin perinteisestä, tutkimustulokset eivät kerro mitään tilan vaikutuksesta oppimistuloksiin. Jotta voisimme todella selvittää opetustilojen uusimisen hyödyn, tulisi uusittujen tilojen tuomia muutoksia opetuksen ja oppimistulosten suhteen tutkia enemmän. Tutkimuksen kahtiajakoiset tulokset antvat kuitenkin syytä pohtia yleisellä tasolla oppimisympäristöjen uudistamisen tuomia hyötyjä ja sitä, miten oppimisympäristöjen modernisoimisen aiheuttamat hyödyt voitaisiin maksimoida etenkin pedagogiikan kannalta.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (104 sivua)
dc.language.isoeng
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otheroppimisympäristö
dc.subject.otherkonstruktivismi
dc.subject.otherkielen oppiminen ja opettaminen
dc.subject.othermoderni luokkahuone
dc.titleDoes space matter? : students' and teachers' perceptions on their modernized language classroom as a learning environment
dc.title.alternativeStudents' and teachers' perceptions on their modernized language classroom as a learning environment
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201611014521
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.date.updated2016-11-01T08:10:39Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysooppimisympäristö
dc.subject.ysooppimistulokset
dc.subject.ysokonstruktivismi
dc.subject.ysokielet
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysokielen oppiminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record