Show simple item record

dc.contributor.advisorSoini, Anne
dc.contributor.authorPasanen, Heli
dc.date.accessioned2016-09-25T09:27:00Z
dc.date.available2016-09-25T09:27:00Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51451
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkasteltiin lapsen vasua sen sisällön ja käytön näkökul- masta. Aiheeseen innoitti uusittu Varhaiskasvatuslaki sekä siitä seuraavat Var- haiskasvatuksen perusteet asiakirjan muutokset, jotka vaikuttavat myös lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadintaan. Tutkimus toteutettiin määrällisenä ja sen aineisto kerättiin itsevalikoitu- neen nettikyselyn avulla eli siihen saivat osallistua asiasta kiinnostuneet van- hemmat ja päiväkodin henkilökunnan jäsenet, jotka olivat olleet tekemässä lap- sen varhaiskasvatussuunnitelmia. Nettikysely julkaistiin käyttäen hyväksi sosi- aalista mediaa. Tutkimuksessa selvitettiin vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan mie- lipiteitä koskien vasun sisältöä, miten vasua käytetään päiväkodin arjessa sekä sitä mitä liittyy vasun täyttämiseen ajan, vastuun ja käytäntöjen näkökulmasta. Vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan vastauksia vertailtiin keskenään ver- tailemalla vastausten esiintyvyyttä ja keskiarvoja. Tutkimuksessa saatiin selville suurimman osan niin vanhemmista kuin päiväkodin henkilökunnasta näkevän vasun tarpeellisena ja hyödyllisenä. Kui- tenkin niitä, jotka kokivat vasun turhana tai sen täyttämisen ärsyttävänä. Kaikki sisältöehdotukset koettiin melko tärkeinä. Vasuun toivottiin lisää selkeyttä sekä monivalintakohtia avoimien kysymysten rinnalle. Vasuun täyttämiseen käytet- tyä aikaa pidettiin suurimmaksi osaksi sopivana ja se täytettiin yleensä van- hempien kanssa joko osin yhdessä ja osin erikseen tai vasukeskustelussa yhdes- sä. Vastuu vasusta oli yleisimmin lapsen omahoitajalla.fi
dc.format.extent53
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othervarhaiskasvatus
dc.subject.othersuunnitelma
dc.subject.othervasu
dc.subject.otherlapsi
dc.subject.othervanhemmat
dc.subject.otherpäiväkoti
dc.titleLapsen varhaiskasvatussuunnitelma : turhaa vai tarpeellista?
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201609254203
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.date.updated2016-09-25T09:27:01Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record