Show simple item record

dc.contributor.authorLyyra, Nelli
dc.contributor.authorHeikinaro-Johansson, Pilvikki
dc.contributor.authorPalomäki, Sanna
dc.date.accessioned2016-09-08T09:04:18Z
dc.date.available2016-09-08T09:04:18Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationLyyra, N., Heikinaro-Johansson, P., & Palomäki, S. (2015). Video-reflektoinnin ja observointimenetelmien hyödyntäminen liikunnanopettajakoulutuksessa. <i>Liikunta ja tiede</i>, <i>52</i>(1), 70-77.
dc.identifier.otherCONVID_24607198
dc.identifier.otherTUTKAID_65569
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51281
dc.description.abstractLiikunnanopettajalta edellytetään pedagogisia ja didaktisia taitoja sekä herkkyyttä reagoida vaihteleviin opetustapahtumiin. Oman työn kehittäminen ja ongelmallisten tilanteiden ratkaiseminen vaatii opettajalta taitoa reflektoida opetusta ja muuttaa tarvittaessa opetuskäyttäytymistään. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, miten liikunnanopiskelijat reflektoivat omaa opetuskäyttäytymistään Tutkiva opettaja -kurssilla, jossa analysoidaan omaa opetuskäyttäytymistä erilaisia observointimenetelmiä ja videoita apuna käyttäen. Tavoitteena oli ohjata opiskelijaa reflektoimaan omaa toimintaansa liikunnan opetustilanteessa ja sitä kautta vahvistaa opiskelijan käsitystä itsestään opettajana vahvuuksineen ja kehittämishaasteineen. Tutkimusaineisto kerättiin syksyllä 2013. Tutkimuksen kohdejoukkona oli 32 liikuntapedagogiikan opiskelijaa, 15 mies- ja 17 naisopiskelijaa. Kurssilla oli keskeisenä menetelmänä video-reflektointi. Video-reflektointi toteutettiin siten, että opiskelijat toimivat opettajina pienoisopetustilanteissa, jotka kuvattiin, ja tämän jälkeen opiskelijat analysoivat omaa opetustaan videolta käyttäen apuna observointimenetelmiä. Tulokset osoittivat, että konkreettisen observointimateriaalin avulla opiskelijat pääsivät kiinni oman opetuksen ja opettajuuden reflektointiin jo koulutuksen alkutaipaleella. Opiskelijat reflektoivat opetustaan teknisellä ja tulkinnallisella tasolla. Opetuksen videointi koettiin jo sellaisenaan hyödylliseksi. Lisäksi tavoitteelliset observointitehtävät, jotka ohjasivat reflektointia, auttoivat opiskelijoita tarkastelemaan opetustilannetta uudesta näkökulmasta.
dc.language.isofin
dc.publisherLiikuntatieteellinen seura ry
dc.relation.ispartofseriesLiikunta ja tiede
dc.subject.otherliikunnanopetus
dc.subject.othervideo-reflektointi
dc.titleVideo-reflektoinnin ja observointimenetelmien hyödyntäminen liikunnanopettajakoulutuksessa
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201609084045
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSport Pedagogyen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.date.updated2016-09-08T06:15:33Z
dc.type.coarjournal article
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange70-77
dc.relation.issn0358-7010
dc.relation.numberinseries1
dc.relation.volume52
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© Kirjoittajat & Liikuntatieteellinen seura ry, 2015.
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysotoimintatutkimus
dc.subject.ysoopettajankoulutus
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p182
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p10746


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record