Show simple item record

dc.contributor.advisorHalttunen, Veikko
dc.contributor.authorRäsänen, Teemu
dc.date.accessioned2016-06-15T15:49:42Z
dc.date.available2016-06-15T15:49:42Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/50332
dc.description.abstractTässä tutkielmassa tehdään kirjallisuuskatsaus viraalivideoita ja viraalimarkkinointia käsittelevistä tieteellisistä tutkimuksista ja annetaan niiden perusteella kuva kyseisistä aihealueista erityisesti yritysten markkinoinnin näkökulmasta. Tutkielmassa käydään ensin läpi viraalimarkkinoinnin käsite ja siihen liittyviä yleisiä piirteitä, viraalimarkkinoinnin hyötyjä verrattuna perinteiseen markkinointiin sekä viraalimarkkinoinnin käyttöön liittyviä potentiaalisia riskejä. Tämän jälkeen perehdytään viraalivideon käsitteeseen, viraalivideoiden hyödyntämiseen viraalimarkkinoinnissa, viraalivideoihin liittyviin yleisiin ominaisuuksiin sekä tekijöihin, jotka lisäävät todennäköisyyttä, että jokin video lähtee leviämään Internetissä viraalisti. Tutkielmassa annetaan yritysten näkökulmasta oleellista tietoa viraalimarkkinoinnista ja viraalivideoista. Tutkimuskysymys on, miten viraalivideoita voidaan tehokkaasti hyödyntää yritysten markkinoinnissa. Tutkielmassa havaittiin useita viraalimarkkinointiin ja viraalivideoihin liittyviä ilmiöitä, joiden ymmärtämisestä on hyötyä kyseisten aihealueiden parissa työskenteleville. Viraalimarkkinointi on parhaimmillaan kustannustehokas markkinoinnin keino, jonka suurimpia vahvuuksia ovat markkinointitiedon nopea leviäminen, ihmisten luottamus tuttaviltaan saamaan markkinointitietoon sekä markkinointitiedon leviäminen useisiin eri ihmisryhmiin sosiaalisten yhteyksien kautta. Viraalimarkkinoinnin käyttöön liittyy aihetta käsittelevien tutkimusten mukaan kuitenkin myös riskejä, joita ovat kontrollin puute markkinointitietoa levittävistä kuluttajista, mahdolliset negatiiviset lieveilmiöt, riippuvaisuus kuluttajista sekä mahdolliset juridiset ja eettiset ongelmat. Tutkielmassa myös havaittiin useita viraalivideoille tyypillisiä ominaisuuksia liittyen muun muassa niiden suosion pysyvyyteen, sekä lukuisia videoiden viraaliuteen vaikuttavia tekijöitä. Näiden tekijöiden ymmärtäminen on tärkeää muun muassa viraalivideoita markkinoinnissaan hyödyntäville yrityksille.fi
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is to provide relevant information about viral marketing and viral videos, especially from the viewpoint of corporations, through a literature review based on scientific studies about the subject. Firstly, the concept of viral marketing is introduced, with insight on what benefits viral marketing holds compared to traditional marketing, and also what risks are connected to it. In the next section, the concept of viral videos is addressed. Main points of the section is to provide information about what viral videos are, what general properties they have and what increases the chance for a video to start spreading virally on the Internet. In this thesis insight is provided about viral videos and how to use them effectively as a tool in marketing. The aim is to answer what viral videos are, what viral marketing is, how viral videos can be used effectively in marketing and what aspects should be considered when using them. The main findings of this thesis are several phenomena regarding viral marketing and viral videos. Understanding these phenomena can be useful especially for those who work with either viral marketing or viral videos. Viral marketing is potentially a very cost-efficient way of marketing, and its biggest strengths are fast spread of information, peoples’ trust in marketing information they receive from their acquaintances and potentially spreading the marketing information to many different groups of people through social connections. There are also several risks related to viral marketing, which are lack of control from consumers, possible negative side effects, dependency on consumers and possible juridical and ethical problems. This thesis also provides information about typical properties of viral videos, including findings about the persistence of their popularity and what affects the virality of a video. Understanding these factors is important, among others, to corporations that use viral videos for marketing purposes.en
dc.format.extent26
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherviraalivideo
dc.subject.othermarkkinointi
dc.subject.otherviraalimarkkinointi
dc.subject.othermarkkinointivideo
dc.titleViraalimarkkinoinnin ja viraalivideoiden tehokas hyödyntäminen yritysten markkinoinnissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201606153102
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.date.updated2016-06-15T15:49:42Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record