Show simple item record

dc.contributor.advisorLerkkanen, Marja-Kristiina.
dc.contributor.advisorPoikkeus, Anna-Maija.
dc.contributor.advisorPakarinen, Eija.
dc.contributor.authorArvola, Jutta
dc.date.accessioned2016-06-02T13:52:26Z
dc.date.available2016-06-02T13:52:26Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1542707
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/50053
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkasteltiin kuudennen luokan opettajien kokemuksia kollegiaalisesta yhteistyöstä ja sen yhteyksiä heidän kokemaansa työstä johtuvaan stressiin. Tutkimuksen tavoitteena oli ensinnäkin selvittää, missä määrin luokanopettajat tekevät yhteistyötä toisten opettajien kanssa, ja missä määrin he kokevat stressiä. Toiseksi selvitettiin, missä määrin yhteistyö ja stressi ovat yhteydessä toisiinsa. Lisäksi tarkasteltiin, miten erilaiset taustamuuttujat ovat yhteydessä yhteistyöhön ja koettuun stressiin. Tässä tutkimuksessa taustamuuttujina olivat työkokemus, luokkakoko ja sukupuoli. Tutkimus oli osa Alkuportaat—seurantatutkimusta. Tässä tutkimuksessa käytettiin 6. luokan keväällä kerättyjä opettajien (n = 98) kyselylomaketietoja. Aineiston analyysissa käytettiin korrelaatioanalyysiä sekä taustamuuttujien suhteen riippumattomien otosten t-testiä. Tutkimustulosten mukaan opettajat kokivat pystyvänsä työskentelemään yhteistyössä muiden opettajien kanssa ja löytämään yhdessä hyviä ratkaisuja konfliktitilanteisiin melko hyvin. Tutkimukseen osallistuneet opettajat kokivat stressiä keskimäärin melko vähän. Tutkittavat kokivat eniten työn kuormitusta aiheutuvan työn vastuullisuuteen liittyvistä ponnisteluista. Yhteistyöresursseilla oli tilastollisesti merkitsevä negatiivinen yhteys opettajan kokemukseen työn vaatimiin ponnistuksiin liittyvästä kuormituksesta ja yleiseen kokemukseen stressistä. Mitä enemmän tutkittavat kokivat työyhteisön tarjoavan yhteistyöresursseja, sitä vähemmän he kokivat ponnistelujen aiheuttamaa kuormittuneisuutta ja yleistä työstä johtuvaa stressiä. Naisopettajat kokivat resurssit yhteistyöhön miesopettajia vähäisemmiksi ja kokivat olevansa keskimäärin stressaantuneempia, kuin miesopettajat. Luokanopettajan työkokemuksella oli merkitsevä negatiivinen yhteys stressitekijöihin ja erittäin merkitsevä negatiivinen yhteys työn vaatimiin ponnisteluihin: mitä enemmän luokanopettajalla oli työkokemusta opettajana, sitä vähemmän hän koki stressiä ja työn vaativan ponnisteluja. Luokkakoolla ei ollut tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä stressin ja yhteistyön summamuuttujiin. Tutkimuksen perusteella koulumaailmassa tulisi kiinnittää erityistä huomiota opettajien yhteistyön resurssointiin. Yhteistyöhön suunnatut resurssit voivat vähentää opettajien kokemia työn paineita ja täten vähentää koettua stressiä.
dc.format.extent1 verkkoaineisto (64 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherstressi
dc.subject.otheryhteistyö
dc.subject.otherluokanopettaja
dc.subject.otherkoulun johto
dc.subject.otherkollegiaalisuus
dc.titleLuokanopettajien kokeman stressin ja kollegiaalisen yhteistyön yhteydet
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201606022832
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2016-06-02T13:52:27Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysostressi
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoyhteistyö


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record