Show simple item record

dc.contributor.advisorTorppa, Minna
dc.contributor.authorMikkonen, Mirva
dc.date.accessioned2016-06-02T13:15:05Z
dc.date.available2016-06-02T13:15:05Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1542705
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/50050
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Mikkonen, Mirva. MYÖHÄÄN ILMENEVÄ JA KOMPENSOITUVA LUKIVAIKEUS: ENNUSTAMINEN OPETTAJAN ARVIOIDEN AVULLLA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos, 48 sivua. Ohjaaja: Torppa Minna Tässä tutkimuksessa selvitettiin, miten opettajat arvioivat oppilaidensa toisen luokan lukutaitoja ja tunnistivat mahdollisia ongelmia lukutaidoissa tai oppilaan toiminnassa. Näiden pohjalta selvitettiin, toimivatko opettajien arviot oppilaiden kahdeksannen luokan taitojen ennustajina. Tutkimuksessa tarkasteltiin lukivaikeusryhmien (ei lukivaikeutta, myöhään ilmenevä lukivaikeus, kompensoituva lukivaikeus ja pysyvä lukivaikeus) yhteyttä opettajan arvioimaan oppilaan lukutaitoon sekä tehtävää välttävään käyttäytymiseen toisella luokalla. Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa uutta tietoa lukivaikeuden kehityksellisten, eli kompensoituvan ja myöhään ilmenevän lukivaikeuden ryhmien tunnistamiseksi. Aiemmista lukivaikeusryhmiä tarkastelleista tutkimuksista poiketen, tässä tutkimuksessa tarkasteltiin opettajien arvioita oppilaiden taidoista sekä tehtävää välttävästä käyttäytymisestä. Tutkimuksen aineisto koostui 182 lapsen (89 tyttöä, 93 poikaa) opettajien arvioista, jotka on kerätty lasten osallistuessa vanhempiensa kanssa Jyväskylän yliopiston Lapsen Kielen Kehitys (LKK) -pitkittäistutkimukseen (1993–2011). Lapset jakautuivat riskiryhmään (n=101) ja kontrolliryhmään (n=81). Edelleen lapset jaettiin neljään ryhmään heidän toisen ja kahdeksannen luokan lukivaikeusstatuksensa mukaisesti: 1) ei lukivaikeutta (n= 131), 2) myöhään ilmenevä lukivaikeus (n= 19), 3) kompensoituva lukivaikeus (n= 11), 4) pysyvä lukivaikeus (n= 21). Aineisto koostui oppilaille toisella ja kahdeksannella luokalla tehdyistä taitotesteistä sekä kahdesta opettajille suunnatusta, oppilaan toisen luokan lukutaitoja sekä työskentelystrategioita arvioivasta kyselylomakkeesta. Tulosten perusteella opettajat tunnistivat oppilaiden taitoja hyvin ja heidän raporteistaan nousi esiin erityisiä myöhään ilmenevän ja kompensoituvan lukivaikeuden ryhmien lukutaitoihin liittyviä ongelmakohtia. Opettajien arviot työskentelystrategioista eivät erottaneet yhtä selvästi lukivaikeusryhmiä toisistaan, mutta ne osoittivat pysyvän lukivaikeusryhmän oppilaiden toimineen muita useammin tehtävää välttävästi, mikä tukee aiempien tutkimusten tuloksia. Tulosten perusteella opettajien arviot eivät tuoneet uutta tietoa taitotestien rinnalle eikä toisen luokan taitoarvioiden perusteella voitu ennustaa kahdeksannen luokan taitoja. Oppilaantuntemusta kannattaa kuitenkin hyödyntää, sillä opettajien oppilaistaan antama tieto voi olla hyödyllinen lisätieto monenlaisissa oppimiseen liittyvissä tutkimuksissa. Lisäksi tulokset vahvistivat aikaisempien tutkimusten esiintuomaa tarvetta seurata lukutaitojen kehitystä myös varhaisten kouluvuosien jälkeen. Avainsanat: lukivaikeus, lukusujuvuus, oppimismotivaatio, tehtävää välttävä käyttäytyminen, oppilaantuntemusfi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (48 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherlukivaikeus
dc.subject.otherlukusujuvuus
dc.subject.otheroppimismotivaatio
dc.subject.othertehtävää välttävä käyttäytyminen
dc.subject.otheroppilaantuntemus
dc.titleMyöhään ilmenevä ja kompensoituva lukivaikeus: ennustaminen opettajan arvioiden avulla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201606022829
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2016-06-02T13:15:06Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysoarviointi
dc.subject.ysolukihäiriöt
dc.subject.ysolukutaito
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysomotivaatio


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record