Show simple item record

dc.contributor.advisorMäntylä, Katja
dc.contributor.authorPutz, Juho
dc.date.accessioned2016-05-17T19:58:26Z
dc.date.available2016-05-17T19:58:26Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1542018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49820
dc.description.abstractMonikielisyys ja sen mukanaan tuomat haasteet ja mahdollisuudet ovat suomalaisissa kouluissa jatkuvasti ja yhä vahvemmin läsnä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten monikielisyys näkyy osana englannin kielen opetusta. Päätavoitteena on tutkia monikielisyyttä alakouluissa työskentelevien englanninopettajien näkökulmasta, eli sitä, miten opettajat kokevat monikielisyyden ja kuinka he hyödyntävät sitä opetuksessaan. Tämä tutkimus on kvalitatiivinen. Tutkimuksen aineisto on kerätty haastattelemalla kuutta alakoulun englanninopettajaa. Teemahaastattelut on analysoitu sisällönanalyysin keinoin. Haastatteluissa esiintyvien teemojen perusteella analyysi on jaettu neljään lukuun. Näissä luvuissa selvitetään vastauksia tutkimuskysymyksiin, eli esimerkiksi siihen, mikä on opettajien käsitys monikielisyydestä ja heidän suhtautumisensa monikielisiin oppilaisiin sekä miten monikielisyys näkyy oppimateriaaleissa, opetussuunnitelmissa ja opettajakoulutuksien sisällöissä. Tutkimuksessa selvisi, että opettajat kokevat ja määrittelevät monikielisyyden hyvin eri tavoin. Näin ollen myös se, miten monikielisyys näkyy heidän opetuksessaan, vaihtelee. Yhteistä kuitenkin on, että monikielisyys nähdään positiivisena ja huomiota vaativana asiana, mutta tämä ei vielä täysin siirry todellisuuteen, osaksi opetusta ja koulutyötä. Monikulttuuristuvassa koulumaailmassa (oppilaiden) monikielisyys tulee ottaa entistä vahvemmin huomioon. Tätä painottavat myös uudet opetussuunnitelmat. Monikielisyyttä on tehty näissä näkyvämmäksi, joten myös kieltenopetuksessa sillä on keskeinen rooli.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (150 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoeng
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othermultilingualism
dc.subject.otherbilingualism
dc.subject.otherlanguage learning
dc.subject.otherEFL teaching
dc.subject.otherteacher training
dc.subject.otherinterview
dc.subject.otherinteraction analysis
dc.subject.otherbasic education
dc.subject.otherprimary school
dc.titleTeachers' views on multilingualism : how does the presence of multiple languages in primary school English classrooms appear and to what effect? : "Mä olen suomenkielinen ... olen kaikki kieleni ihan opetellut."
dc.title.alternativeHow does the presence of multiple languages in primary school English classrooms appear and to what effect?
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201605172599
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.subject.methodHaastattelututkimus
dc.date.updated2016-05-17T19:58:26Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysomonikielisyys
dc.subject.ysokaksikielisyys
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysoalakoulu
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record