Show simple item record

dc.contributor.advisorSulkunen, Sari
dc.contributor.authorRintala, Riikka
dc.date.accessioned2016-05-11T09:55:35Z
dc.date.available2016-05-11T09:55:35Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49721
dc.description.abstractYksi ensi vuonna käyttöön otettavan opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen kokonaisuuksista on monilukutaito. Opetussuunnitelmien perusteiden uudistustyön ansiosta monilukuaidon käsite on herättänyt laajalti keskustelua, mutta ajankohtaisuudestaan huolimatta ilmiötä on Suomessa tähän mennessä tutkittu vähän. Tarkastelen tutkielmassani yläkoulun opettajien oppiainekohtaisia käsityksiä ja kokemuksia monilukutaidosta. Käsitysten lisäksi tarkastelen tutkimuksessani sitä, miten monilukutaito on opettajien mukaan näkynyt opetuksessa tähän mennessä, ja mitä uusi opetussuunnitelma tulee heidän mukaansa muuttamaan. Näkemysten analysoinnin lisäksi tutkielmani keskeinen näkökulma on se, millaiset valmiudet eri oppiaineilla on monilukutaidon viitekehyksessä siirtyä nykyisestä opetussuunnitelmasta uuden opetussuunnitelman käyttöön. Tutkimukseni teoreettisena viitekehyksenä toimivat monilukutaidon käsite sekä opetussuunnitelmauudistus. Aineistoni muodostui haastattelujen avulla, ja tarkasteltaviksi oppiaineiksi valikoituivat äidinkieli ja kirjallisuus, maantieto, yhteiskuntaoppi ja kotitalous. Aineistolähtöisestä sisällönanalyysiä hyödyntämällä abstrahoin aineiston oppiaineittain kolmeen kategoriaan, joita ovat taitokäsitys, opetuksen sisällöt ja oppimateriaalit sekä pedagogiset käytänteet. Analyysin tulosten perusteella voidaan todeta, että tarkastelemissani oppiaineissa korostuvat enemmän tulkitsemisen kuin tuottamisen taidot, poikkeuksena äidinkieli ja kirjallisuus. Multimodaalisten resurssien rooli vaihteli myös oppiaineittain. Niiden rooliin opetuksessa vaikuttaa se, millainen suhde oppiaineessa on painettujen ja monimediaisten oppimateriaalien välillä. Analyysin pohjalta voidaan todeta myös, että monilukutaito näkyy jo tällä hetkellä opetuksessa, mutta toisissa oppiaineissa se näyttäytyy keskeisemmässä osassa kuin toisissa. Monilukutaidon keskeisyyteen opetuksessa vaikuttaa tällä hetkellä olennaisesti myös se, miten opettajat käsitteen ymmärtävät. Opetuskäytänteet ja opetuksen painopisteet tulevat analyysin perusteella muuttumaan uuden opetussuunnitelman myötä.fi
dc.format.extent27
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othermonilukutaito
dc.subject.othertiedonalakohtaiset tekstitaidot
dc.subject.otheropetussuunnitelma
dc.subject.otherainedidaktiikka
dc.subject.otheraineenopetus
dc.subject.otherperusopetus
dc.titleNäkökulmia monilukutaitoon : yläkoulun opettajien oppiainekohtaiset käsitykset monilukutaidosta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201605112494
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.date.updated2016-05-11T09:55:35Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record