Show simple item record

dc.contributor.advisorKatri-Helene Rautiainen
dc.contributor.authorTörmänen, Salla
dc.date.accessioned2016-05-03T11:36:47Z
dc.date.available2016-05-03T11:36:47Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1529751
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49625
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena on selvittää luokanopettajaopiskelijoiden näkökulmia oppilasarviointiin musiikinopetuksessa. Tutkimus on laadullinen ja aineiston hankintamenetelmänä on käytetty puolistrukturoitua teemahaastattelua. Tut- kimukseen on osallistunut viisi opettajankoulutuslaitoksen musiikkiin erikois- tunutta opiskelijaa, joita on haastateltu keväällä 2014. Aineiston analysoinnissa on käytetty teoriaohjaavaa analyysia. Tutkimuksen mukaan arvioinnin tarkoitus on oppilaan ohjaaminen, kan- nustaminen sekä oppilaiden kiinnostuksen kohteiden löytyminen musiikista. Oppilaiden oppimistuloksia tarkastelemalla opiskelijat arvioivat opetuksensa onnistumista. Arviointimuodoista erityisesti formatiivinen arviointi korostuu. Opiskelijat pitävät tärkeänä musiikinopetuksessa itsearvioinnin käyttöä, jonka kautta oppilaat arvioivat omaa toimintaansa, edistymistään ja kurssilla käytyjen sisältöjen hallintaa. Opiskelijat korostavat rohkaisevan palautteen antamista. Laulu– ja soittokokeissa yhteisöllisyys on keskeistä ja kokeet halutaan toteuttaa mielellään pienryhmissä. Laulukokeessa keskeisiä asioita ovat melodialinjassa pysyminen, sanojen muistaminen, laulurohkeus sekä tulkinta. Soittokokeessa taas perussykkeen ja rytmien hallintaa korostetaan enemmän. Opiskelijat ha- luavat käyttää todistuksessa numeroarvostelun ja sanallisen arvioinnin yhdis- telmää. Oppilaan asenne ja aktiivisuus musiikintunneilla on keskeisintä todis- tukseen arviointia tehtäessä. Kokeet (kirjallinen koe, laulu- ja/tai soittokoe) ovat arvioinnin tukena, mutta eivät pääroolissa. Oppilasarvioinnissa haastavaksi koetaan numeroarvostelu ja huonojen arvosanojen mahdollinen negatiivinen vaikutus oppilaan musiikkisuhteeseen ja minäkäsitykseen. Arvioinnissa kehit- tyminen tapahtuu opiskelijoiden mukaan työkokemuksen, opettajakollegoiden kanssa käytävien keskustelujen sekä alan kirjallisuuden kautta. Praksiaalinen musiikinkasvatusfilosofia nousee keskeisesti esiin musiikin oppilasarvioinnissa. Oppilaan asenne ja toiminta musiikintunnilla ovat arvioin- nissa olennaista. Oppilaille henkilökohtaisen palautteen antamisessa opiskeli- joilla on vielä kehitettävää.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (83 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otheroppilasarviointi
dc.subject.otherarviointimenetelmät
dc.subject.othermusiikkikasvatus
dc.subject.otheralakoulu
dc.subject.otherluokanopettaja
dc.titleOppilasarviointi alakoulun musiikinopetuksessa luokanopettajaopiskelijoiden näkökulmasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201605032404
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2016-05-03T11:36:48Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoarviointi
dc.subject.ysooppilasarviointi
dc.subject.ysoarviointimenetelmät
dc.subject.ysomusiikkikasvatus
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysoluokanopettajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record