Show simple item record

dc.contributor.authorHeikkilä, Anne
dc.date.accessioned2016-03-18T13:07:55Z
dc.date.available2016-03-18T13:07:55Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1524755
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49116
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella laadullista tutkimusmenetelmää käyttäen miten opettajan pedagogisissa opinnoissa olevat kokevat uuden ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelman: Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto vaikuttavat liikuntaan kasvattamiseen ammatillisessa oppilaitoksessa ja opiskelijoiden liikunnallisen elämäntavan edistämiseen. Miten osallistujat kokivat kouluttajan suunnitteleman liikuntakasvatuksen soveltuvan pedagogisiin opintoihin sekä miten he voivat hyödyntää toiminnallisuuden onnistumista omalla alalla? Tutkimuksen kohteena olivat Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun oppijat. Aineisto kerättiin kesällä 2015 ja se sisältää kahdeksan oppijan teemahaastattelut. Tutkimus ilmaisi liikunnan ja terveystiedon tärkeyden opetussuunnitelmissa. Koulussa tulee opettaa työssä tarvittavia taitoja kuten itsestä huolehtimista liikunnan ja terveystiedon keinoin sekä lisätä liikuntatunteja, opastaa oikeisiin työasentoihin ja edistää terveyskäyttäytymistä. Haastatellut opettajat katsoivat, että tulevaisuudessa liikuntatuntien supistus vaikuttaisi koko yhteiskuntaan. Koulussa järjestettävällä liikunnalla koettiin olevan merkitystä liikunnallisen elämäntavan edistämiseen, jolloin liikunnan vähentäminen opetussuunnitelmatasolla huonontaisi yleisesti liikunnallisen elämäntavan edistämistä. Liikunnan integrointi muihin aineisiin voi edistää yleisesti liikkumista. Kouluttajan pitämän koulutuksen koettiin tuovan uusia opetusmetodivaihtoehtoja oppitunteihin sekä soveltuvan ja monipuolistavan teoriapainotteisia opettajan pedagogisia opintoja. Haastatellut opettajat kokivat, että toiminnallisia liikuntaharjoitteita voi hyödyntää omassa työssä oikein käytettynä ja hyvin suunniteltuna sellaisenaan. Niiden avulla voidaan välttää opetuksen kaavamaisuutta ja lisäämään opetuksen mielenkiintoisuutta. Harjoitteiden koettiin herättelevän, pitäen keskittymistä ja mielenkiintoa yllä oppiaineissa, katkaisevan pitkiä luentopätkiä ja ryhmäyttävän opiskelijoita. Avoimien oppimisympäristöjen ja erilaisten apuvälineiden käytön koettiin tuovan mahdollisuuksia oppituntirakenteen uudistamiseen. Lisähuomioina toiminnallisten harjoitteiden koettiin tuovan opettajalle jaksamista omaan työhön, soveltuvan opettajan pedagogisiin opintoihin opetettavien aineiden opetusmetodina ja siihen, ettei itse tarvitse kaikkea keksiä.fi
dc.description.abstractThe purpose of the research was to examine how teachers in their pedagogical studies feel about the reformed teaching curriculum by using a qualitative research method. Maintaining work ability, exercising as well as sports and health education affect sports education and introducing a sporty lifestyle in universities of applied science. How did the participants experience the sports education planned by the educator suited the pedagogical studies? Could they use the functional training methods in their own field of profession? The objects of the research were students in the Oulu University of Applied Sciences Teacher Education. The material was collected in the summer of 2015 and it contains theme interviews of eight students. The research showed the importance of sports and health education in the teaching curriculum. It is important to teach sports and health education skills needed in work at learning institutions and to increase the amount of sports lessons, to guide into right ergonomics and to promote healthy behavior. The interviewed teachers expressed concerns that the possible decrease of sports lessons would affect the whole society. The sports organized at schools are seen to have significant effect on promoting a sporty lifestyle. Thus decreasing sports in the teaching curriculum would generally weaken the efforts to advance a sporty lifestyle. Integrating sports to other areas of study may generally support exercising. The interviewees felt the training lessons by the educator brought new choices of teaching methods to lessons and diversified the theory focused pedagogical studies of a teacher. They thought that wellprepared and rightly used, the functional exercises can be utilized in one's teaching as such, to avoid teaching to become monotonous and help make lessons more interesting. The exercises were felt to help revive, increase concentration and stir up interest in different teaching subjects, helping interrupt too long lectures and to help group development. Open learning environments and use of different aiding equipment were felt to increase opportunities to renew the lessons structure. As additional remarks, the functional exercises were estimated to increase teachers' management of work-wellbeing, to suit the pedagogic studies of different subjects as a teaching method and to reduce teachers' pressures to invent new methods by themselves.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (69 s.)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleLiikuntakasvatus ammatillisen opettajan työssä : tapaustutkimus Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijoista
dc.title.alternativeTapaustutkimus Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijoista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201603181888
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2016-03-18T13:07:56Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysokasvatus
dc.subject.ysoliikuntakasvatus
dc.subject.ysotoiminnallisuus
dc.subject.ysoammatilliset opettajat
dc.subject.ysoopettajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record