Show simple item record

dc.contributor.advisorLuoma-aho, Vilma
dc.contributor.authorLaajalahti, Toni
dc.date.accessioned2016-03-08T12:34:13Z
dc.date.available2016-03-08T12:34:13Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1524077
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49026
dc.description.abstractOrganisaatiot kohtaavat koko ajan enemmän ja nopeammalla tahdilla erilaisia muutoksia, minkä myötä organisaation jäsenten erilaiset tavat suhtautua muutokseen nousevat yhä tärkeämmäksi tutkimuskohteeksi. Tutkimuksessa tarkasteltiin muutosvastarintailmiötä ja vastarintaan vaikuttavia tekijöitä. Erityisen mielenkiinnon kohteena oli viestinnän merkitys vastarinnan esiintymisessä. Tutkimuksessa selvitettiin myös eroja muutosvastarintakäsityksissä alaisista vastuussa ja ei vastuussa olevien välillä sekä yleisesti kohdatun ja itse koetun vastarinnan suhteen. Lisäksi tutkimuksessa luotiin kuvaa muutosvastarintaan suhtautumisesta. Määrällisen tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa suoritettiin kirjallisuuskatsaus, jolla kartoitettiin muutosvastarintatekijöitä. Toisessa vaiheessa toteutettiin survey-tutkimus, jossa kerättiin kahdesta organisaatiosta empiirinen aineisto kirjallisuuskatsauksen tulosten ja teoreettisen viitekehyksen pohjalta rakennetulla sähköisellä kyselyllä. Aineisto (N=102) analysointiin testaamalla tilastollisesti seitsemän asetettua hypoteesia ja tätä tukevalla aineiston kuvailevalla analyysillä. Kirjallisuuskatsauksen 133 muutosvastarintatekijää luokiteltiin kuuteen ryhmään. Eniten katsauksessa löydettiin yksilötekijöitä, ja empiirisen aineiston pohjalta niillä nähtiin olevan myös eniten vaikutusta vastarintaan. Toiseksi nousivat määrän ja vaikutuksen suhteen organisaatio- ja johtamistekijät ja kolmanneksi muutokseen liittyvät tekijät. Viestintätekijöillä havaittiin olevan suurta vaikutusta muutosvastarintaan suoraan ja välillisesti osana muita tekijöitä. Lisäksi vastarintatekijöitä löydettiin ryhmään ja toimintaympäristöön liittyen. Tietämys muutokseen suhtautumisen taustalla olevista kriittisistä tekijöistä auttaa johtajia ja esimiehiä kiinnittämään tarkempaa huomiota näihin tekijöihin muutosjohtamisessa ja -viestinnässä. Lisäksi muutokseen reagoimiseen vaikuttavien tekijöiden tiedostaminen auttaa jokaista organisaation jäsentä arvioimaan paremmin suhtautumistaan muutokseen.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (111 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherLuonnollinen muutosvastarinta
dc.subject.othermuutosagentti
dc.subject.othermuutosjohtaminen
dc.subject.othermuutosvastarinta
dc.subject.othermuutosviestintä
dc.subject.otherorganisaatiokulttuuri
dc.subject.otherorganisaatiomuutos
dc.titlePaha, pahempi, muutos. Miksi muutosta vastustetaan? : kirjallisuuskatsaus ja survey-tutkimus muutosvastarinnan tekijöistä
dc.title.alternativeKirjallisuuskatsaus ja survey-tutkimus muutosvastarinnan tekijöistä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201603081789
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYhteisöviestintäfi
dc.contributor.oppiaineOrganizational Communicationen
dc.date.updated2016-03-08T12:34:13Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi3131
dc.subject.ysoorganisaatiomuutokset
dc.subject.ysomuutosvastarinta
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysomuutosviestintä
dc.subject.ysomuutosjohtaminen
dc.subject.ysoorganisaatiokulttuuri


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record