Show simple item record

dc.contributor.advisorKoponen, Tuire
dc.contributor.authorPuranen, Suvi
dc.date.accessioned2016-02-25T19:25:59Z
dc.date.available2016-02-25T19:25:59Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1523142
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48944
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kognitiivisten ja emotionaalisten tekijöiden yhteyttä laskutaidon sujuvuuden intervention vasteeseen. Tarkaste-lun kohteena kognitiivisista tekijöistä olivat lukujonotaidot, työmuisti, fonolo-ginen tietoisuus sekä nopean nimeämisen taidot, emotionaalisista matemaattinen kiinnostus ja minäkäsitys. Tutkimus koostui Jyväskylän Yliopiston ja Niilo Mäki Instituutin Minäpystyvyys ja oppimisinterventiot –tutkimushankkeen aineistosta, joka on kerätty Keski- ja Itä-Suomen kouluissa 2.-5. –luokkalaisilta oppilailta vuosina 2013-2014. Hankkeessa verrataan minäpystyvyyteen kohdentuvien interventioiden ja pelkän taitoharjoittelun vaikutusta oppimisvaikeuksiin, sekä tutkitaan erilaisia taustatekijöitä oppimisvaikeuksien taustalla. Tässä tutkimuksessa keskityttiin laskemisen sujuvuuden intervention vasteeseen vaikuttavien tekijöiden tarkastelemiseen. Tutkimusaineisto koostui 75 oppilaasta, jotka valikoituivat laskemisen sujuvuuden interventioryhmiin heidän tekemänsä yhteenlaskustrategioiden yksilötestin sekä koulujen resurssien perusteella. Heille tarjottiin 12 viikon ajan lisäharjoittelua tarkoituksena tukea oppilaiden yhteenlaskustrategioiden kehit-tymistä. Oppilaat tekivät kognitiivisten ja emotionaalisten tekijöiden yksilötestit interventiojakson alussa. Oppilaiden yhteenlaskustrategioita testattiin uudelleen interventiojakson jälkeen, ja loppu- ja alkumittauksista laskettiin erotusmuuttuja kuvaamaan laskemisen sujuvuuden intervention vastetta. Aineistoa analysoitiin määrällisesti, ja menetelmänä käytettiin hierarkkista regressioanalyysia. Kognitiiviset tekijät selittivät 4,7 % intervention vasteen vaihtelusta, kun iän ja emotionaalisten tekijöiden vaikutus kontrolloitiin. Emo-tionaaliset tekijöiden selitysprosentti oli 3,8 % iän ja kognitiivisten tekijöiden vaikutuksen kontrolloinnin jälkeen. Vaikka yhteyttä tekijöiden ja laskutaidon sujuvuuden intervention vasteen välillä ilmeni, selitysprosentti jäi matalaksi. Tutkimuksen tulokset voisivat tukea käsitystä siitä, että aritmeettisten taitojen käytössä ja oppimisessa on paljon yksilöllistä vaihtelua. Lisäksi tutkimus tukee käsitystä, että laskustrategioiltaan heikoimmat oppilaat näyttäisivät hyötyvän laskustrategioiden harjoittelusta. Lisätutkimusta laskutaidon sujuvuuden interventiosta ja siitä hyötymisen taustalla olevista tekijöistä tarvitaan.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (52 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherlaskutaidon sujuvuus
dc.subject.otherinterventio
dc.subject.otherminäkäsitys
dc.subject.othermatemaattinen kiinnostus
dc.subject.otherlukujonotaidot
dc.subject.othertyömuisti
dc.subject.otherfonologinen tietoisuus
dc.subject.othernopean nimeämi-sen taidot
dc.subject.otherregressioanalyysi
dc.titleMinäkäsityksen, matemaattisen kiinnostuksen, lukujonotaitojen, työmuistin, fonologisen tietoisuuden sekä nopean nimeämisen taitojen yhteys laskutaidon sujuvuuden intervention vasteeseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201602251704
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.date.updated2016-02-25T19:25:59Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysomatemaattiset taidot
dc.subject.ysointerventio
dc.subject.ysominäkuva
dc.subject.ysotyömuisti
dc.subject.ysofonologinen tietoisuus
dc.subject.ysonimeäminen
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record