Show simple item record

dc.contributor.advisorHahn, Judit
dc.contributor.authorPuskala, Elina
dc.date.accessioned2016-01-28T16:21:20Z
dc.date.available2016-01-28T16:21:20Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48508
dc.description.abstractVaatimukset englannin kielen monipuoliselle osaamiselle ovat kasvaneet muun muassa kansainvälistyvässä työelämässä. Sen vaikutukset ulottuvat myös jokapäiväiseen elämäämme: englanti näkyy ja kuuluu kaikkialla. Tämä asettaa koulutukselle paineita tuottaa yhteiskuntaan kielellisesti päteviä osaajia ja yhtenä lukion opetussuunnitelman kieltenopetuksen tavoitteena onkin laaja kommunikatiivinen kielitaito. Suullisten taitojen arvostus ei ole kuitenkaan juuri näkynyt käytännössä kielten kurssisisällöissä; suurena syynä tähän on suullisen osuuden puuttuminen kielten ylioppilaskokeista. Suomessa sekä englannin ääntämisen opetus että sen tutkiminen ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten yliopiston englanninopiskelijat mieltävät englannin ääntämisopetuksen entisissä lukioissaan. Tutkimuskysymykset koskivat ääntämisen opetusta yleisesti, opettajien ääntämistä ja opetusmetodeja, koulussa ja sen ulkopuolella tapahtuvaa oppimista sekä foneemisen kirjoituksen käyttöä. Lisäksi vastaajilta kysyttiin mielipiteitä ylioppilaskokeen suullisesta osiosta ja suullisten kurssien lisäämisestä lukion opetussuunnitelmaan. Tutkimus toteutettiin kyselynä, johon vastasi 29 Jyväskylän yliopiston opiskelijaa. Vastauksista laskettiin prosentuaaliset osuudet ja ne muutettiin taulukoiksi SPSS-ohjelmistolla. Tuloksista käy ilmi, että opiskelijat olisivat halunneet enemmän ja parempaa ääntämisen opetusta. Opettajien ääntämiseen oltiin tyytyväisiä, vaikkakaan ne eivät toimineet malleina opiskelijoiden omalle ääntämykselle. Opettajien ääntämisen testaamista opettajankoulutuksessa kannatettiin. Ääntämisen opetuksessa käytetyt metodit olivat usein perinteisiä ja mekaanisia. Enemmistö vastaajista oli oppinut ääntämistä enemmän koulun ulkopuolella kuin koulussa. Ääntämistä ei ollut rohkaistu harjoittelemaan vapaa-ajalla eikä siihen ollut annettu tarpeeksi mahdollisuuksia oppitunneilla. Foneemista kirjoitusta ei ollut hyödynnetty tarpeeksi ja sen käytön hyödyllisyydestä oltiin epävarmoja. Suullisten kurssien lisäämiseen ja ylioppilaskokeen suulliseen osaan suhtauduttiin myönteisesti ja näiden sisällöissä toivottiin painotettavan enemmän oman tuottamista ja keskustelutaitoja. Näitä tuloksia voidaan käyttää apuna esimerkiksi lukion opetussuunnitelmien laatimisessa ja aineenopettajakoulusta kehitettäessä.fi
dc.format.extent26
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherpronunciation teaching
dc.subject.otherEFL
dc.subject.otherFinland
dc.subject.otherphonemic script
dc.title"Understand and be understood" : English pronunciation teaching in Finnish upper secondary schools assessed by university students of English
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201601281321
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.date.updated2016-01-28T16:21:21Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record