Show simple item record

dc.contributor.advisorLaine, Timo
dc.contributor.authorManka, Marjut
dc.date.accessioned2015-11-25T15:19:45Z
dc.date.available2015-11-25T15:19:45Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1504602
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47838
dc.description.abstractSuomessa ohjauskoulutuksen perustana käytettävä kirjallisuus esittää ohjaustyön ohjattavan elämään liittyvien ongelmien ratkaisemisena yhteistyössä ohjaajan kanssa. Peruskoulussa toteutettava oppilaanohjaus kuitenkin saa opetuksen järjestämistä pakottavasti ohjaavassa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa toisenlaisia tavoitteita. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kriittisen diskurssianalyysin keinoin, millaisia diskursseja peruskoulussa tarjottavaan oppilaanohjaukseen liittyy ja miten ohjaus niissä ymmärretään. Tutkimuksen aineisto koostui Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista (2004 ja 2014). Kriittinen diskurssianalyysi toteutettiin kahdessa vaiheessa, joista ensimmäinen suoritettiin aineistolähtöisesti ja toinen ensimmäisen vaiheen havaintojen sekä tutkimuskirjallisuudesta nousseiden näkökulmien pohjalta. Aineiston tulkinnassa käytettiin tukena erityisesti kapitalistisen yhteiskunnan kritiikkiä, positiointiteoriaa ja indoktrinaation käsitettä. Ensimmäisen analyysivaiheen tuloksena löytyi neljä diskurssia, joille tyypillistä oli, että niillä oli välineellinen arvo onnistuneiden elämän- ja uravalintojen tekemisen tukena. Toisessa analyysivaiheessa löytyi kaksi suurempaa diskurssia, humanistinen ja kapitalistista yhteiskuntaa tukeva. Näistä ensimmäinen sijaitsee lähestulkoon kokonaan Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) yleisissä osissa, kun taas oppilaanohjausta koskevat luvut koostuvat enimmäkseen jälkimmäiseen diskurssiin liittyvistä lausumista. Tutkimuksessa esitetään, että Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa oppilaanohjaaja saa ristiriitaisia tehtäviä oppilaan ja yhteiskunnan palvelemisessa, mikä ohjaajan tulisi tiedostaa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (123 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otheropetussuunnitelma
dc.subject.otheroppilaanohjaus
dc.subject.otherperuskoulu
dc.subject.otherkriittinen diskurssianalyysi
dc.subject.othervalta
dc.subject.otherpositiointi
dc.titleTunteiden ja tavoitteiden tulkki : kriittinen diskurssianalyysi Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista oppilaanohjauksen osalta
dc.title.alternativeKriittinen diskurssianalyysi Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista oppilaanohjauksen osalta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201511253832
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.subject.methodDiskurssianalyysi
dc.date.updated2015-11-25T15:19:45Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat
dc.subject.ysooppilaanohjaus
dc.subject.ysoperuskoulu
dc.subject.ysovalta
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record