Show simple item record

dc.contributor.advisorTarnanen, Mirja.
dc.contributor.authorHyytiä, Minna
dc.contributor.authorSaloranta, Sofia
dc.date.accessioned2015-10-19T12:23:32Z
dc.date.available2015-10-19T12:23:32Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1498359
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47328
dc.description.abstractTässä tutkielmassa tarkasteltiin opettajien käsityksiä lukemisesta, kriittisestä lukutaidosta ja niiden merkityksistä. Tutkimusaihe perustui huoleen lukutaidon muutoksen vaatimuksesta, koska median ja teknologian merkitys on kasavanut yhteiskunnassa. Tarkoituksena oli selvittää, miten kriittinen lukutaito on opetuksessa esillä ja minkälaisia merkityksiä opettajat sille antavat. Tutkimus oli laadullinen ja perustui fenomenologis-hermeneuttiseen tutkimusotteeseen. Tutkimusaineisto koostui yhdeksän luokanopettajan teemahaastatteluista, jotka analysoitiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia käyttäen. Opettajat käsittivät kriittisen lukutaidon yhdeksi lukutaidon osaalueeksi, jonka merkitys tulevaisuudessa korostuu median kasvun myötä. Kriittisen lukutaidon kehittämisessä opettajat painottivat olennaisen tiedon löytä- mistä, oman ajattelun arviointia sekä sen suhteuttamista uuteen tietoon. Kriittinen lukutaito käsitteenä oli monelle opettajalle hankala, mutta kriittisyyden opettaminen ymmärrettiin kuitenkin jokaisen oppiaineen opetussisällöksi. Opettajat korostivat omaa valtaa ja vastuuta valita opetussuunnitelman puitteissa opetettavat asiat luokassaan. Yleisenä johtopäätöksenä on, että opettajat pitivät tärkeänä lukutaidolle ja kriittiselle lukutaidolle sekä niiden monipuoliselle osaamiselle. Opettajilla ei kuitenkaan ollut yhtenäistä linjaa kriittisyyden tukemisessa.
dc.format.extent1 verkkoaineisto (82 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkriittinen lukutaito
dc.subject.othermonilukutaito
dc.titleLuokanopettajien käsityksiä lukemisesta, kriittisestä lukutaidosta ja niiden merkityksistä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201510193413
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2015-10-19T12:23:33Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysolukutaito
dc.subject.ysolukeminen
dc.subject.ysomediakasvatus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record