Show simple item record

dc.contributor.advisorLerkkanen, Marja-Kristiina
dc.contributor.advisorPoikkeus, Anna-Maija
dc.contributor.authorJalli, Iida
dc.contributor.authorPuranen, Elina
dc.date.accessioned2015-09-15T14:54:12Z
dc.date.available2015-09-15T14:54:12Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1496233
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46822
dc.description.abstractJalli, Iida & Puranen, Elina. 2015. Kodin lukuympäristö lukutaidoltaan eroavissa ryhmissä. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kodin lukuympäristöä lukutaidoiltaan eroavissa alaryhmissä. Tutkimuksen aineisto kerättiin lasten ollessa ensimmäisellä ja toisella luokalla. Tavoitteena oli selvittää, missä määrin kodin lukuympäristössä on eroja heikkojen, keskitasoisten ja hyvien lukijoiden ryhmien välillä. Lisäksi tarkasteltiin, eroaako kodin lukuympäristö riippuen lapsen sukupuolesta. Kolmanneksi tutkittiin, missä määrin kodin lukuympäristön antama tuki muuttui lukutaitoryhmissä ensimmäiseltä toiselle luokalle. Tutkimus on osa Alkuportaat - Lapset, vanhemmat ja opettajat koulutien alkupolulla -seurantatutkimusta. Tutkimuksen aineisto koostui äitien kyselyvastauksista (n = 1263–1473) sekä lasten lukutaitoa koskevasta testitiedosta. Jaottelu lukutaitoryhmiin perustui toisen luokan keväällä arvioituun lukemisen sujuvuuteen. Kodin lukuympäristöä tarkasteltiin viiden mitan kautta, joita olivat yhteinen lukeminen, itsenäinen lukeminen, kirjastokäyntien määrä, kotona olevien lastenkirjojen määrä sekä lukemaan opettaminen kotona. Tutkimuksen tulosten mukaan heikoilla lukijoilla kodin lukuympäristön tarjoama tuki oli alhaisempaa kaikissa muissa mitoissa paitsi lukemaan opettamisessa. Tulokset osoittivat myös, että tytöt lukivat poikia enemmän itsenäisesti ja kävivät useammin kirjastossa. Analyyseissa ei ilmennyt sukupuolen ja lukutaitoryhmän välisiä yhdysvaikutuksia missään mitoissa. Lukuun ottamatta itsenäistä lukemista kodin lukuympäristön antama tuki väheni iän myötä. Havaitut yhteydet tuen ja lasten lukutaidon välillä viittaavat siihen, että kodin lukuympäristöön tulisi kiinnittää huomiota, jotta se olisi mahdollisimman monipuolisesti lapsen lukutaidon kehittymistä tukeva. AVAINSANAT: kodin lukuympäristö, lukutaito, kodin tuki, alkuopetusfi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (62 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherKodin lukuympäristö
dc.subject.otherlukutaito
dc.subject.otherkodin tuki
dc.subject.otheralkuopetus
dc.titleKodin lukuympäristö lukutaidoltaan eroavissa ryhmissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201509152876
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2015-09-15T14:54:12Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokoti
dc.subject.ysolukutaito
dc.subject.ysolukeminen
dc.subject.ysoalkuopetus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record