Show simple item record

dc.contributor.advisorAro, Mikko
dc.contributor.advisorSavolainen, Hannu
dc.contributor.authorPaananen, Maria
dc.date.accessioned2015-06-30T13:07:47Z
dc.date.available2015-06-30T13:07:47Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1476987
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46438
dc.description.abstractPaananen, Maria. 2015. Päätteillä sujuvaksi lukijaksi? Lukemissujuvuuden kehittäminen morfologista tietoisuutta edistämällä ja morfeemeja toistavasti harjaannuttamalla. Kasvatustieteen pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden laitos. 53 sivua. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, voiko morfologisen tietoisuuden edistämisellä ja morfeemien toistavalla lukemisella sujuvoittaa hitaiden lukijoiden lukemista. Morfeemit ovat kielen pienimpiä merkityksiä kantavia yksiköitä. Morfologisella tietoisuudella taas tarkoitetaan tietoa sanojen morfeemisesta rakenteesta sekä kykyä ymmärtää ja käsitellä tätä tietoa. (Carlisle 1995.) Tämän tutkimuksen morfeemeiksi valittiin suomen kielen 10 sijapäätettä ja neljä possessiivisuffiksia. Tutkittavien lukemisen sujuvoitumista arvioitiin sekä lukemisen nopeutta että virheellisyyttä tarkas- telemalla. Tutkimus oli kokeellinen tapaustutkimus. Tutkimuksen kohteena oli neljä 4.–5. luokkalaista hidasta lukijaa. Tutkittavat osallistuivat interventioon, joka sisälsi morfologisen tietoi- suuden ja morfeemien toistavan harjaannuttamisen jaksot. Tutkittavien edistymistä kartoitettiin neljän mittauspisteen kohdalla. Mittareina toimivat lausemuotoinen Morfologiamittari ja Pseudosanalistat-mittari, joista molemmista oli koe- ja kontrolliversiot. Koelistat sisälsivät harjoiteltuja päätteitä, kontrollilistat olivat samankaltaisia kuin koelistat, mutta ilman harjoiteltuja päätteitä. Kolmantena mittarina toimi Morfologiatesti (Lyytinen 1998). Tulokset osoittivat, että tutkittavien lukeminen nopeutui ja virheellisyys joko väheni tai pysyi ennallaan. Lukemisaikojen tulokset yksilötasolla osoittivat, että nopeutumista tapahtui sekä koe- että kontrollilistoissa. Näin ollen edistymistä ei tapahtunut vain siinä, mitä interventiossa harjaannutettiin, vaan tutkittavien lukeminen nopeutui kaiken kaikkiaan. Ryhmätasolla suoritettu Friedmanin testi puolestaan osoitti, että nopeutuminen oli Pseudosanalistat-mittarin koelistan osalta tilastollisesti merkitsevää, kun taas kontrollilistan osalta tilastollista merkitsevyyttä ei ollut. Nopeutumista tapahtui siis enemmän siinä, mitä oli harjoiteltu. Tämän tulos antaa viitteitä siitä, että aihetta olisi hyvä tutkia edelleen isommalla osallistujamäärällä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (53 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherlukemissujuvuus
dc.subject.othertoistoluku
dc.subject.othermorfeemi
dc.subject.othermorfologinen tietoisuus
dc.titlePäätteillä sujuvaksi lukijaksi? : lukemissujuvuuden kehittäminen morfologista tietoisuutta edistämällä ja morfeemeja toistavasti harjaannuttamalla
dc.title.alternativeLukemissujuvuuden kehittäminen morfologista tietoisuutta edistämällä ja morfeemeja toistavasti harjaannuttamalla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201506302478
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.subject.methodTapaustutkimus
dc.date.updated2015-06-30T13:07:48Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysolukutaito
dc.subject.ysolukeminen
dc.subject.ysomorfeemit
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record