Show simple item record

dc.contributor.advisorSalo, Markus
dc.contributor.advisorMoilanen, Panu
dc.contributor.authorTengvall, Heikki
dc.date.accessioned2015-06-16T12:43:02Z
dc.date.available2015-06-16T12:43:02Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1476096
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46332
dc.description.abstractTämän tutkielman tarkoituksena on selvittää naisten hedonistista ja utilitaristista kuluttajakäyttäytymistä verkkokaupoissa, joissa myydään vaatteita ja asusteita. Tutkielmassa pyritään selvittämään, mitkä ovat niitä verkkokaupan tekijöitä, jotka vaikuttajat naiskuluttajiin heidän asioidessaan verkkokaupassa. Tutkielmassa pyritään selvittämään myös, miten eri tekijät vaikuttavat naiskuluttajiin. Tutkielma muodostuu kirjallisuuskatsauksesta ja empiirisestä osiosta. Kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan kuluttajien käyttäytymistä verkkokaup-paympäristössä ja selvitetään sitä, kuinka hedonistinen ja utilitaristinen kuluttajakäyttäytyminen vaikuttaa verkkokaupassa. Tutkielmassa perehdytään myös verkkokaupan historiaan ja nykytilanteeseen sekä naisten kulutukseen nykypäi-vänä. Empiirinen osio käsittelee tutkimuksessa käytettävän tutkimusmetodin valintaa ja sen ominaispiirteitä, sekä tutkielman tulokset. Empiirinen aineisto kerättiin käyttäen teemahaastattelua. Tutkielman lopuksi esitellään teemahaastattelun tulokset ja johtopäätökset sekä vastataan tutkimuskysymyksiin. Tutkielman tuloksissa kävi ilmi, että naisten kuluttajakäyttäytyminen sisäl-tää niin hedonistisia kuin utilitaristisiakin piirteitä. Verkkokaupoissa tärkeitä tekijöitä naisille olivat luottamus, helppokäyttöisyys ja selkeä ulkoasu.fi
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is to examine women’s hedonic and utilitarian con-sumer behavior in electronic commerce where clothes and accessories are sold. The thesis tries to find out what are the factors that affect women consumers when they are shopping in electronic commerce. Thesis also tries to find out how different factors in electronic commerce affect women consumers. The thesis consists of a literature review and an empirical section. The literature review examines consumer behavior in electronic commerce environment and explains how the hedonic and utilitarian consumer behavior affect in elec-tronic commerce. The thesis also focuses on electronic commerce history as well as the consumption of women today. The empirical part deals with choice of research method used in the research and its characteristics, as well as the results of the thesis. The empirical data was collected using theme interviews. Finally the thesis presents the results and conclusions of the theme interview and answers to the research questions. The thesis results showed that the consumer behavior of women contains both hedonic and utilitarian features. Important factor to women in electronic commerce were trust, ease of use and clear layout.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (61 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherverkkokauppa
dc.subject.otherkuluttajakäyttäytyminen
dc.subject.otherhedonistinen
dc.subject.otherutilitaristinen
dc.titleNaisten hedonistinen ja utilitaristinen kuluttajakäyttäytyminen vaatteiden ja asusteiden verkkokaupassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201506162338
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.laitosTietojenkäsittelytieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Computer Science and Information Systemsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.date.updated2015-06-16T12:43:02Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysonaiset
dc.subject.ysoverkkokauppa
dc.subject.ysokuluttajakäyttäytyminen
dc.subject.ysohedonismi
dc.subject.ysoutilitarismi
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record