Show simple item record

dc.contributor.advisorJääskelä, Päivikki
dc.contributor.advisorKostiainen, Emma
dc.contributor.authorHerranen, Iina
dc.date.accessioned2015-05-22T16:10:36Z
dc.date.available2015-05-22T16:10:36Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1474153
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46002
dc.description.abstractViime aikoina — etenkin nyt opetussuunnitelmauudistuksen kynnyksellä — tulevaisuuden koulusta ja koulun muutoksesta keskustellaan paljon. Kuitenkaan koulu ei ole vielä kyennyt muuttumaan tai uudistumaan. Tässä pro gradu -tutkielmassani tutkin ensimmäisen vuoden luokanopettajaopiskelijoiden näkemyksiä tulevaisuuden koulusta sekä heidän näkemyksiään omasta roolistaan koulun muutoksen tekijänä. Tutkimuksellani pyritään selvittämään, millaisia koulun muutoksen tekijöitä opintojen alkuvaiheessa olevat luokanopettajaopiskelijat ovat. Tutkimus toteutettiin Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella syksyllä 2014 ja se perustui ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden kotiryhmissä tuottamiin videotallenteisiin (n=7) sekä heidän henkilökohtaisiin kirjoitelmiin (n=59). Tutkimus on laadullinen ja aineiston analyysimenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Luokanopettajaopiskelijoiden näkemykset tulevaisuuden koulusta kiteytyivät sekä videoissa että kirjoitelmissa seuraaviin teemoihin: 1) opetusmenetelmät ja oppiminen, 2) koulun kiinnittyminen yhteiskuntaan, 3) erilaiset oppijat ja hyvinvointi ja 4) oppiaineet ja arviointi. Opiskelijat unelmoivat siitä, että koulussa viihdytään ja voidaan hyvin, oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioidaan paremmin sekä opiskelussa hyödynnetään monipuolisia työskentelytapoja ja erilaisia oppimisympäristöjä. Tulosten mukaan kaikista luovimmat ja lennokkaimmat ideat syntyivät ryhmässä työskennellen. Opiskelijat voitiin jakaa neljään eri ryhmään sen mukaan, miten he määrittelivät omaa rooliaan tulevaisuuden koulun tekijöinä: 1) Pentti Perinne, 2) Hilla Hillitty, 3) Olli Optimisti ja 4) Maija Muuttaja. Tulosten perusteella suurin osa opiskelijoista oli maltillisia muutoksen tekijöitä ja muutoksen tekijänä toimiminen jätetään mielellään jollekin toiselle. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan päätellä, että maltillisten ryhmään kuuluvien toimesta — ainakaan heidän osaltaan — kouluun ei välttämättä tule tapahtumaan suuria muutoksia. Näin ollen mikäli koulutuksella halutaan ottaa uutta suuntaa, opettajankoulutuksessa huomio tulisi kiinnittää eritoten maltillisten ryhmään. Jatkoa ajatellen opettajankoulutuksessa kannattaisi miettiä, tulisiko opiskeluprosessit suunnitella yhteisöllisiksi, jotta uusien ideoiden ja näkemysten rohkea heittäytyminen olisi mahdollista.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (117 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherkoulun muutos
dc.subject.othermuutoksen tekijä
dc.subject.othermuutosorientaatio
dc.subject.otheropettajaopiskelija
dc.subject.othertulevaisuuden koulu
dc.subject.othervisiointi
dc.subject.otheropettajankoulutus
dc.titleLuokanopettajaksi opiskelevien näkemyksiä tulevaisuuden koulusta ja omasta roolistaan koulun muutoksen tekijänä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201505221962
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2015-05-22T16:10:37Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokoulu
dc.subject.ysomuutos
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysotulevaisuus
dc.subject.ysovisiot


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record