Show simple item record

dc.contributor.advisorMäntylä, Katja
dc.contributor.authorHietala, Janne
dc.date.accessioned2015-05-20T04:28:20Z
dc.date.available2015-05-20T04:28:20Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1473968
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45950
dc.description.abstractOppikirjojen merkitys suomalaisessa vieraiden kielten opetuksessa on kiistaton. Oppikirjojen sisältöä ja käyttöä onkin tutkittu lukuisien aihepiirien, kuten esimerkiksi erilaisten sisältöanalyysien kautta (ks. esim. Hietala 2013, Tergujeff 2013), mutta niiden, jotka todella käyttävät oppikirjaa työvälineenään, ääni ei aina ole tullut kuuluviin. Tässä tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten lukion englannin opettajien tyytyväisyyttä nykyisin markkinoilla oleviin lukion englannin kielen oppikirjoihin usean ajankohtaisen näkökulman kautta. Nämä näkökulmat olivat oppikirjan valinta, vastaavuus opetussuunnitelman kanssa, kielitaidon eri osa-alueiden harjoittaminen, autenttisen materiaalin hyödyntäminen, opiskelijoiden motivointi, eriyttäminen ja erilaisten oppimistyylien huomiointi. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimivat aiemmat tutkimukset mainituista teemoista ja niiden suhtautumisesta vieraiden kielten oppikirjoihin. Tutkimus oli luonteeltaan määrällinen ja se toteutettiin verkkokyselyllä, joka toimitettiin Suomen Englanninopettajat Ry:n sähköpostilistalle. Vastauksia saatiin kaikkiaan 131. Vastausten jakaumat ja keskiarvot tutkittiin, jotta saatiin yleiskuva opettajien tyytyväisyydestä markkinoilla oleviin oppikirjoihin. Lisäksi tutkittiin ristiintaulukoinnilla opetuskokemuksen vaikutusta vastauksiin. Kyselyn tulokset osoittivat, että suomalaiset lukion englannin kielen opettajat ovat yleisesti ottaen varsin tyytyväisiä markkinoilla oleviin oppikirjoihin. Kaikki vastaajat käyttivät oppikirjoja opetuksessaan usein, ja oppikirjojen käyttökelpoisuutta koskevien vastausten keskiarvot useimmilla kyselyn osa-alueilla olivat korkeat. Eniten puutteita oppikirjoissa koettiin olevan eriyttämisessä, eri oppimistyylien huomioinnissa sekä ääntämisen ja kulttuuritietouden opettamisessa. Tarkemmin kohdistettua jatkotutkimusta kaivataan esille nousseista teemoista esimerkiksi oppikirjojen sisältöanalyysien tai opettajien, oppilaiden tai oppikirjantekijöiden haastatteluiden kautta.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (94 sivua)
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherUpper secondary school
dc.subject.otherEFL
dc.subject.othertextbooks
dc.subject.otherteachers
dc.subject.othersurvey
dc.subject.otherquestionnaire
dc.titleFinnish upper secondary school EFL teachers' satisfaction with current textbooks
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201505201905
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.subject.methodKvantitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2015-05-20T04:28:21Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysolukio
dc.subject.ysooppikirjat
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoopettajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record