Show simple item record

dc.contributor.advisorLerkkanen, Marja-Kristiina
dc.contributor.advisorPoikkeus, Anna-Maija
dc.contributor.authorPekkanen, Liisa
dc.date.accessioned2015-05-18T18:12:57Z
dc.date.available2015-05-18T18:12:57Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1473960
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45937
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena oli, selvittää millaiset valmiudet luokanopettajaopiskelijat ovat saaneet kodin ja koulun välisen yhteistyön toteutukseen opinnoistaan. Erityisesti nä- kökulmana oli haastavien yhteistyötilanteiden kohtaaminen suhteessa vanhempiin ja millaiset valmiudet sekä tunnekokemukset opiskelijoilla oli siihen liittyen. Lisäksi opiskelijat saivat tuoda esiin toiveitaan ja ideoitaan opintojen kehittämiseksi kodin ja koulun välisen yhteistyön käsittelyssä. Tutkimukseen osallistui 37 Jyväskylän yliopistossa luokanopettajaksi opiskelevaa, jotka suorittivat syksyllä 2012 viimeistä, neljättä päättöharjoitteluaan. Osallistujien ikä vaihteli 20 ja 25 vuoden välillä ja osallistujista miehiä oli 10 %. Työkokemusta vastaajilla oli tyypillisesti vain muutamista sijaisuuksista. Aineiston keruun menetelmänä oli opiskelijoiden päättöharjoittelunsa aikana kirjoittama esseemuotoinen lyhyt kirjoitelma, jota viritti haastavaa yhteistyötilannetta kuvaava orientoiva teksti. Tutkimus toteutettiin käyttäen laadullista tutkimusotetta, jossa pääasiallisena analyysimenetelmänä oli teoriaohjaava sisällönanalyysi. Luokanopettajaopiskelijoista 14 kokivat saaneensa valmiuksia toteuttaa kodin ja koulun välistä yhteistyötä valmistuttuaan. Loput vastaajista olisivat tarvinneet enemmän valmiuksia opintojensa aikana yhteistyön toteuttamista varten. Vastaajaa 10 tunsi selviävänsä haastavien perheiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä, sen sijaan 27 vastaajan mielestä opinnoissa haastavaa yhteistyötä olisi pitänyt käsillä laajemmin. Opettajaopiskelijat luottivat valmistuttuaan saavansa tukea kollegoiltaan haastavan kodin ja koulun välisen yhteistyön toteutuksessa, koska opinnot eivät olleet tarjonneet kaikkea sitä tukea, mitä olisivat tarvinneet. Luokanopettajaopiskelijat ehdottivat opintojen kehittämiseksi autenttisten tilanteiden läpikäyntiä sekä pienryhmäopetusta haastavista yhteistyötilanteista selviämiseksi. Lisäksi toivottiin yhteistyön ja sen haasteiden tarkastelua yhdessä kokeneiden opettajien, rehtoreiden ja vanhempien kanssa niin harjoittelujen aikana kuin muissa pääaineopinnoissa. Tutkimukseni tulokset osoittivat kodin ja koulun välisen yhteistyön käsittelemisen tärkeyden opintojen aikana. Saamieni tutkimustulosten myötä on huomattavissa valmistuvilla luokanopettajilla puutteita pystyvyydessä ja valmiuksissa yhteistyöhön vanhempien kanssa. Tulokset tuovat esiin pääaineopintojen kehittämisen tarpeen, jotta opiskelijoilla olisi valmistumisen jälkeen mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteuttaa kodin ja koulun välistä yhteistyötä.
dc.format.extent1 verkkoaineisto (55 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherminäpystyvyys
dc.titleLuokanopettajaksi opiskelevien kokemukset valmiuksistaan kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201505181892
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2015-05-18T18:12:57Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokoti
dc.subject.ysokoulu
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysokasvatuskumppanuus
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoopettajuus
dc.subject.ysoammatillinen kehitys
dc.subject.ysoasiantuntijuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record