Show simple item record

dc.contributor.advisorPirkkalainen, Henri
dc.contributor.authorKronqvist, Jeremias
dc.date.accessioned2015-05-13T13:44:04Z
dc.date.available2015-05-13T13:44:04Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45895
dc.description.abstractSosiaalisen median palveluiden suosio on kasvanut viime vuosien aikana merkittävästi. Eri palveluissa tuotetun datan määrä kasvaa jatkuvasti, ja se on tehnyt sosiaalisen median datasta olennaisen tiedonlouhinnan lähteen. Tässä kandidaatintutkielmassa selvitettiin mitä sosiaalisen median tiedonlouhinnalla voidaan saavuttaa eri aloilla, sekä mitä haasteita sen toteuttamiseen liittyy. Tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. Keskeisinä tuloksina todettiin, että sosiaalisen median tiedonlouhintaan voi-daan hyödyntää laajasti eri aloilla. Sosiaalisen median data voi tarjota tietoa käyttäjien toimista oikeassa elämässä, ja sen vuoksi sosiaalisen median dataa pyritään hyödyntämään. Sosiaalisen median tiedonlouhinta voi tarjota vas-tauksia esimerkiksi kuluttajakäyttäymisestä, käyttäjien keskenäisestä vuoro-vaikutuksesta, äänestyskäyttäytymisestä, rikoksentorjunnanasta sekä katastro-finhallinnasta. Sosiaalisen median tiedonlouhinnan haasteet liittyvät louhitta-van datan ominaisuuksiin sekä käyttäjien yksityisyyteen. Data voi esiintyä sosiaalisessa mediassa useassa eri muodossa, ja relevantin datan määrittelemi-nen ja rajaaminen voi osoittautua vaikeaksi. Myös datan alkuperän ja oikeelli-suuden selvittäminen voi osoittautua haasteelliseksi. Käyttäjien yksityisyyden takaaminen henkilökohtaisen datan tiedonlouhinnassa voi osoittautua haas-teelliseksi, erityisesti kun käyttäjiä profiloidaan verkostonsa ja muiden sosiaa-lisen median palveluiden kautta.fi
dc.description.abstractSocial networking services have become even popular in the last couple of years. The amount of data produced in these services rises all the time, and it has made social media data an essential source of data mining. The purpose of this bachelor’s thesis was to clarify what can be achieved with social media mining in different industries, and what challenges arise with it. This bachelor’s thesis was carried out as review of literature. With social media mining it is possible to gain answers in various type of in-dustries. Social media mining can offer solutions and answer in consumer be-havior, social interaction, voting behavior, crime prevention and in disaster management. Challenges of social media mining are connected to the charac-teristics of social media data and user privacy issues. Data can appear in vari-ous formats in social media and it makes the definition of relevant data chal-lenging. Source and reliability of data can also be challenging in social media mining. Ensuring the social media users privacy can prove to be challenging for social media mining, especially in the situations where the user profiles are based on the users network and multiple social networking services.en
dc.format.extent29
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherSosiaalinen media
dc.subject.othertiedonlouhinta
dc.subject.otherdata
dc.subject.otherhyödyntäminen
dc.subject.otherhaasteet
dc.titleSosiaalisen median tiedonlouhinta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201505131851
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.date.updated2015-05-13T13:44:04Z
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record