Show simple item record

dc.contributor.advisorCollin, Kaija
dc.contributor.authorHonkanen, Annukka
dc.date.accessioned2014-12-16T12:40:52Z
dc.date.available2014-12-16T12:40:52Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1453903
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44907
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Jyväskylän yliopiston Aikuiskouluttajan pedagogisten opintojen merkitystä yliopistohenkilökunnan opettajuudelle. Lisäksi tavoitteena oli saada tietoa tutkittavien mahdollisuudesta toteuttaa opetusfilosofioitaan käytännön työssään sekä tutkia heidän kehittymistään opintojen jälkeen. Aikuiskouluttajan pedagogisia opintoja on tutkittu vasta suhteellisen vähän ja tutkimustiedon saaminen koulutuksen tavoitteiden toteutumisesta on tärkeää. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat vuosina 2006−2012 opinnoista yliopistohenkilökunnan kiintiöstä valmistuneet henkilöt, jotka aineistonkeruuhetkellä työskentelivät yliopistossa. Aineisto kerättiin kirjoitelmien ja haastatteluiden avulla, joita molempia saatiin kymmenen. Kaksi tutkittavista osallistui tutkimukseen sekä kirjoitelman että haastattelun muodossa. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysia käyttäen luokittelemalla ja tyypittelemällä. Tutkimustulosten mukaan tutkittavat saivat opintojen aikana rakennettua omannäköistä opettajan identiteettiään. Heidän tietoisuutensa esimerkiksi omasta opettajuudestaan ja toimintatavoistaan lisääntyi, ja käsitykset laajenivat hahmottamaan opettamista, oppimista ja erilaisuutta moniulotteisemmin. Opinnoista saatiin rohkeutta kokeilla erilaisia opetustapoja ja löytää niistä itselle sopivia. Itseluottamus omaan osaamiseen kasvoi ja opetusta lähdettiin kehittämään, laitoksen perinteitäkin murtaen. Opetus muuttui opiskelijalähtöisemmäksi ja vuorovaikutus työyhteisössä lisääntyi: työyhteisöstä lähdettiin etsimään samanhenkisiä kollegoita, joiden kanssa voitiin jakaa opetuskokemuksia ja -ideoita, antaa ja saada tukea sekä kehittää opetusta yhdessä. Tutkittavat kokivat voineensa melko hyvin toteuttaa opetusfilosofioitaan käytännön opetustyössään. Esimerkiksi resurssit ja opetuksen vähäisempi arvostus asettavat joitakin rajoituksia, mutta toteutustavan saa usein valita itse, samanhenkisiltä kollegoilta saadaan tukea ja myös esimerkiksi oma tahto, luovuus sekä motivaatio auttavat toteuttamaan omaa opetusfilosofiaa. Avoimuus kehittyä lisääntyi ja itseä oli kehitetty opettajana opintojen jälkeenkin. Tutkimustulokset osoittavat, että tutkittavat ovat APO-koulutuksen tavoitteiden mukaisesti kehittyneet autonomisemmiksi ja heidän pedagogiset taitonsa ovat kehittyneet. Opinnot ovat saaneet aikaan transformatiivista oppimista muuttaen tutkittavien ajattelua ja toimintaa. Innostuminen uusien opetustapojen kokeiluun sekä samanhenkiset kollegat ovat ylläpitäneet oppimisprosessia myös opintojen jälkeen. Lisäksi opinnot ovat tukeneet yliopistohenkilökunnan psyykkistä ja sosiaalista työhyvinvointia.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (118 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheraikuiskouluttajan pedagogiset opinnot
dc.title"Oli se aika luksusta et sai miettii sitä omaa opettajuuttaan niinku nii paljo siellä" : yliopistohenkilökunnan kokemuksia APO-opinnoista
dc.title.alternativeYliopistohenkilökunnan kokemuksia APO-opinnoista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201412163516
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.date.updated2014-12-16T12:40:53Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoyliopistot
dc.subject.ysoopettajuus
dc.subject.ysoaikuiskouluttajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record