Show simple item record

dc.contributor.advisorTarnanen, Mirja
dc.contributor.authorKemell, Eeva-Leena
dc.contributor.authorWilen, Marika
dc.date.accessioned2014-12-02T19:49:38Z
dc.date.available2014-12-02T19:49:38Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1453298
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44800
dc.description.abstractTämän pro gradun tutkielman aiheena on satujen ja kertomusten käytön soveltaminen opetuk-sessa. Tutkimuksessa selvitettiin, millaisin tavoittein ja keinoin satuja hyödynnettiin koulussa. Lisäksi tutkimme millaisilla, perusteilla opettajat valitsevat käsittelemänsä sadut ja minkälai-sissa tilanteissa he käyttävät niitä. Aiheenvalinnan taustalla olivat kirjoittajien omat kokemuk-set satujen merkityksellisyydestä lapsen kehityksen tukemiselle ja oppimaan innostamiselle. Tutkimuksessa käytettiin etnografista tutkimusmenetelmää, jossa kerättiin neljä erityyppistä aineistoa. Nämä olivat teemahaastattelut, havainnointi sekä piirustus- ja oppikirja-analyysi. Teoriaosuudessa esittelemme satujen ja kertomusten opetuksellisia tavoitteita tunteiden ja kognitiivisten taitojen lisääjinä. Lisäksi tuomme esiin satujen ja kertomusten viihteellisyyden sekä rauhoittumisen ja luovuuden kehittäjinä. Tutkimuksemme tuloksissa painottuivat erityi-sesti tunteiden välittyminen satujen ja tarinoiden kautta. Haastattelemamme opettajat käytti-vät satuja opetuksessaan monin eri tavoin ja niitä luettiin päivittäin. Esille nousivat opetta-janoppaiden sadut, joita käytettiin luontevana osana opetusta. Vastaajien mielestä satujen käyttäminen on tärkeää lapsen mielikuvituksen kehittymisen, keskittymiskyvyn parantamisen ja lapsen kokeman samaistumisen tunteen vuoksi. Yleiseksi ongelmaksi kuitenkin nimettiin ajanpuute, joka vähensi satujen käyttöä opetustilanteissa. Lisäksi osa opettajista näki sadut ja kertomukset opetuksessa faktan ja fiktion sekoittajana. Ajanpuutteen lisäksi saduilta puuttui usein varsinainen tavoite ja niitä käytettiin monesti ajantäytteenä esimerkiksi ennen ruokailua. Haastattelujen ja kenttäpäiväkirjan mukaan saduilla oli usein viihteellinen tai rauhoittumiseen liittyvä tavoite. Sadun valinnassa huomioitiin vuodenaika, oppilaiden kanssa käsitellyt teemat sekä oppilaiden ikä ja kehitystaso. Toisinaan satuja pyrittiin myös integroimaan muihin oppiaineisiin, jolloin ne tulivat luontevaksi osaksi opetusta. Satuja käsiteltiin oppilaiden kanssa pääosin keskuste-lemalla sisällöstä. Myös draamaa, piirtämistä ja nukketeatteria oli käytetty.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (62 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othersadut
dc.subject.otherkertomukset
dc.subject.othertarina
dc.subject.othersatujen merkitys
dc.subject.othersatujen opetuskäyttö
dc.titleSatujen ja kertomusten käyttö opetuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201412023419
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.subject.methodEtnografia
dc.date.updated2014-12-02T19:49:39Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysosadut
dc.subject.ysokertomukset
dc.subject.ysotarinat
dc.subject.ysomerkitys
dc.subject.ysoopetuskäyttö
dc.subject.ysoopetus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record