Show simple item record

dc.contributor.authorViitanen, Sami
dc.date.accessioned2014-09-29T12:37:52Z
dc.date.available2014-09-29T12:37:52Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1446185
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44350
dc.description.abstractTieto- ja viestintäteknologia (TVT) on tärkeä osa ihmisten jokapäiväistä elämää ja toimintoja. TVT:n yleistyminen yhteiskunnan jokaisella osa-alueella alleviivaa myös uusien digitaalisten kompetenssien tärkeyttä kaikissa ikäluokissa. Aikaisemmassa tutkimuksessa on keskitytty mm. opettajien ja oppilaiden taitoihin ja tapoihin hyödyntää TVT:aa opetuksessa ja oppimisessa, mutta vastaavia kysymyksiä opettajaopiskelijoiden näkökulmasta on esitetty häviävän vähän. On tärkeää huomioida, että kuten kriittisen ajattelun taidot, myös TVT:n laaja-alainen osaaminen on pitkän aikajakson kuluessa kehittyvä taito. Jotta tulevan opettajasukupolven TVT-taitoja voitaisiin tutkia ja selvittää oleellisia taustakysymyksiä tulevien opettajien asenteista ja näkemyksistä TVT:n opetuskäytöstä, on perusteltua kohdistaa tutkimusta myös opettajaopiskelijoihin ja opettajakoulutukseen. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten englannin kielen opettajaopiskelijoiden näkemyksiä sekä TVT:n opetuskäytön hyödyistä ja haitoista että TVT- koulutuksen tarpeesta ja mahdollisista sisällöistä opettajakoulutuksessa. Taustakirjallisuuteen ja suomalaisessa koulutusjärjestelmässä vallitsevaan sosiaalis-konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen pohjautuen luotiin Internet-pohjainen kyselylomake, jolla kerättiin määrällistä ja laadullista aineistoa suljetuilla monivalintakysymyksillä ja avoimilla kysymyksillä. Määrällinen aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin käyttäen Fisherin tarkkaa chi-square testiä, ja laadullinen aineisto taustakirjallisuuteen ja luokitteluun tukeutuvalla, tulkitsevalla sisältöanalyysillä. Tulosten mukaan opettajaopiskelijat suhtautuvat pääosin positiivisesti TVT:n vaikutuksiin oppimiseen ja opettamiseen. Oppilaiden olemassa olevien TVT-taitojen suhteen oltiin kuitenkin varsin kriittisiä, mikä korostaa opettajaopiskelijoiden yleistä näkemystä siitä että oppilaille pitäisi opettaa TVT-taitoja koulussa, erityisesti jotta se mahdollistaisi TVT:n käytön englannin kielen opiskelussa. Tärkeimpinä teknisinä ja pedagogisina hyötyinä pidettiin resurssien, kuten oppimateriaalin, saatavuutta; hyötyjä kognitiivisten taitojen kehittymiselle; sekä TVT:n mahdollistamia motivaatiota parantavia opetustapoja. Teknisinä ja pedagogisina haasteina mainittiin niin ikään kognitiivisia tekijöitä, kuten keskittymisen herpaantuminen ja puutteelliset TVT-taidot; myös teknologian saatavuudessa ja käytössä vaikutti olevan selkeitä teknisiä ongelmakohtia. Opettajaopiskelijoiden näkemysten mukaan TVT-koulutus opettajakoulutuksessa ei ole riittävää siitä huolimatta, että opiskelijat arvioivat omat TVT-taitonsa varsin hyviksi. Suurin osa vastaajista ilmaisi haluavansa sekä teknistä että pedagogista (lisä)koulutusta TVT:n opetuskäytössä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että TVT:n opetuskäytön koulutusta erityisesti pedagogiikan kannalta olisi hyödyllistä lisätä osaksi opettajaopintoja, jotta tulevat opettajat saisivat itsevarmuutta ja toiminnallisia taitoja TVT:n käyttöön opetuksessa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (139 sivua)
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherICT
dc.subject.otherEFL
dc.subject.otherteacher training
dc.subject.otherlanguage learning and teaching
dc.subject.otherTVT
dc.subject.othertieto- ja viestintätekniikka
dc.subject.otherenglannin kieli
dc.subject.otheroppiminen
dc.subject.otheropettaminen
dc.subject.otheropettajankoulutus
dc.titleICT in education : EFL teacher trainees' views of the affordances of ICT use in education and the need for ICT training in teacher education programmes in Finnish universities
dc.title.alternativeEFL teacher trainees' views of the affordances of ICT use in education and the need for ICT training in teacher education programmes in Finnish universities
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201409292896
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.date.updated2014-09-29T12:37:53Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysotieto- ja viestintätekniikka
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysomotivaatio


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record