Show simple item record

dc.contributor.authorOvaska, Jussi
dc.date.accessioned2014-06-30T04:20:55Z
dc.date.available2014-06-30T04:20:55Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43863
dc.description.abstractOvaska, Jussi Markus Yritysbloggaamisen motiivit ja haasteet Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2014, 24 s. Tietojärjestelmätiede, kandidaatintutkielma Ohjaaja: Salo, Markus Tässä tutkielmassa tarkasteltiin yritysblogeja yrityksen viestinnässä ja markkinoinnissa. Yritysblogi on Web 2.0 kanava, joka mahdollistaa yrityksille vuorovaikutteisen viestinnän yleisöjensä kanssa. Se mahdollistaa avoimen ja rehellisen keskustelun käymisen sekä asiakkaiden, että osakkeenomistajien kanssa. Blogeissa voidaan myös toteuttaa tuotteiden, palvelujen tai oman asiantuntijuuden markkinointia hienovaraisemmin ja autenttisemmin kuin perinteisissä markkinointikanavissa. Tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. Aluksi tarkasteltiin yritysblogien ominaisuuksia suhteessa muuhun sosiaaliseen mediaan sekä yrityksen tavanomaisiin viestintä- ja markkinaväyliin. Tämän lisäksi käytiin läpi, minkälaista tutkimusta yritysblogeista on tehty. Varsinaisissa tutkimuskysymyksissä perehdyttiin yritysten sekä työntekijöiden syihin perustaa ja ylläpitää yritysblogeja, sekä haasteisiin joita yritysbloggaamisessa esiintyy. Tutkimustuloksina todettiin, että yritysblogien tutkimuksessa on pyritty esimerkiksi selvittämään johtoportaan sekä työntekijöiden asenteita blogeja kohtaan, heidän motiivejaan perustaa blogeja, haasteita blogien pitämisessä, blogien tehokkuutta liiketoiminnassa tai liikevaihdon kasvattamisessa, sekä luokittelemaan blogeja jatkotutkimusta varten. Yritysten syyt perustaa ja ylläpitää blogeja vaihtelivat esimerkiksi yrityksen koosta tai toimialasta riippuen. Monet yritykset perustavat blogeja kokeilumielessä, kun taas toisilla todettiin olevan strategia päätöksenteon takana. Monen yrityksen motiivina on keskustelujen käyminen yleisöjen kanssa sekä näkyvyyden parantaminen niin ihmisille, kuin hakukoneillekin. Yrityksillä on halu näyttäytyä edelläkävijänä ja ajatusjohtajana omalla alallaan. Yritysblogi koettiin matalan kynnyksen toiminnaksi, jolla näitä pyrkimyksiä voidaan edistää. Haasteista yritysbloggaamisessa esiin nousivat sisällön hallinta ja sen suhteuttaminen avoimen kommunikaation pyrkimykseen yrityksissä. Yritystä vahingoittava kirjoittaminen koettiin ongelmalliseksi niin työntekijöiden, kuin ulkopuolisten kirjoittamissa teksteissä, kuten esimerkiksi blogin kommenteissa. Haasteellisena nähtiin myös yritysblogien hyötyjen mittaaminen rahallisesti, sillä tutkimukset eivät ole kyenneet osoittamaan yritysblogien rahallista arvoa.fi
dc.description.abstractOvaska, Jussi Markus The motives and challenges in corporate blogging Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2010, 24 p. Information Systems, Bachelor’s Thesis Supervisor: Salo, Markus This thesis studied corporate blogs in public relations and marketing purposes of a firm. Corporate blog is a Web 2.0 channel that makes it possible for companies to communicate interactively with its audiences. Corporate blog enables open and honest conversations with both customers and shareholders. The marketing of products, services and own expertise can also be done with more subtlety and and authenticity than in traditional marketing channels. The thesis was conducted as a literature review. First the characteristics of corporate blogs were studied in comparison to other social media and traditional public relations and marketing channels of a firm. In addition, how corporate blogs have been studied was gone through. As the primary study questions the reasons why companies and their employees start and maintain blogs were analysed, as well as challenges that corporate blogs might face. The results of the study were that in the studies regarding corporate blogs there have for example been attempts to figure out what are the attitudes of managers and employees towards blogs are, their motives to start blogs, the challenges in maintaining blogs, the efficecy of blogs in business or inceasing revenue and categorizing blogs for future research. The reasons why companies start and maintain blogs varied depending on variables such as the size of the company and the field of business that they operate in. Many companies start blogs as an experiment while others have a strategy behind the decision. Companies had motives such as having conversations with their customers and improving visibility in the eyes of customers and in search engine results. Companies also have a desire to be viewed as forerunners and thought leaders in their domain. Corporate blogging was deemed as low-effort activity that can support these endeavours. Regarding challenges in starting a corporate blog the issue of managing content was raised as well as making it work with open communication efforts in the corporation. Harmful writing towards the company was deemed problematic both in employee written blogs and in texts from outside the company such as in the blog comment section. Challenges also included the measuring of the financial value that a blog provides, as studies have not been able to show the monetary value of corporate blogs.en
dc.format.extent21
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherblogit
dc.subject.othermarkkinointi
dc.subject.othersosiaalinen media
dc.subject.otherWeb 2.0
dc.titleYritysblokkaamisen motiivit ja haasteet
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201406302179
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.date.updated2014-06-30T04:20:56Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the department responsible for publication of the thesis, or at the archival workstation at Jyväskylä University Library: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.rights.accessrightsLuettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain opinnäytteen julkaisseella laitoksella ja Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record