Show simple item record

dc.contributor.authorMira Laitila
dc.contributor.authorPenttinen, Paula
dc.date.accessioned2014-04-09T12:19:42Z
dc.date.available2014-04-09T12:19:42Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1312834
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43195
dc.description.abstractLaitila, M. ja Penttinen P. LUOKANOPETTAJAOPISKELIJOIDEN JA MATEMATIIKAN AINEENOPETTAJAOPISKELIJOIDEN KÄSITYKSIÄ MATEMATIIKAN OPETTAMISESTA. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu-tutkielma. 75 sivua. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää matematiikan aineenopettajaopiskelijoiden ja luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä ja uskomuksia tehokkaasta ja itselle mieluisasta tavasta opettaa matematiikkaa. Tutkimuksessa vertailtiin näiden kahden opiskelijaryhmien eroja ja samankaltaisuuksia opetusta koskevissa uskomuksissa. Selvitimme myös, kokevatko opiskelijat mieluisimmaksi tavaksi opettaa tehokkaimpana pitämällään opettamistavalla. Tutkimukseen osallistui 122 Jyväskylän yliopiston opiskelijaa, 68 osallistuneista oli luokanopettajaopiskelijoita ja 54 vastanneista opiskeli matematiikan aineenopettajaksi. Aineiston analyysi ja tutkimus toteutettiin vuonna 2013. Tutkimuksen aineisto kerättiin puolistrukturoidun kyselylomakkeen avulla vuosina 2010–2012. Kyselylomake on suomennettu lomakkeesta, jota käytettiin muun muassa Hannulan, Lepikin, Piperen ja Tuohilammen (2012) Suomen, Viron ja Latvian opettajien matematiikkakäsitysten vertailuun perustuvan tutkimuksen aineiston keruuseen. Hannulan ym. tutkimus on yksi tutkimus osana laajempaa NorBa-tutkimushanketta (Hannula & Pehkonen, 2009). Tulokset tässä tutkimuksessa osoittivat, että matematiikan aineenopettajaopiskelijoiden ja luokanopettajaopiskelijoiden välillä oli jonkin verran eroavaisuuksia siinä, millaista opetusta he pitävät itse mieluisimpana tapana opettaa matematiikkaa ja myös siinä, mikä on heidän mielestään tehokkain tapa opettaa matematiikkaa. Myös käsitys siitä, mitä tehokkuuden käsite tarkoittaa, vaihteli ryhmien välillä. Mielenkiintoista oli, että opiskelijoiden ajatukset mielekkäimmän ja tehokkaimman opetustavan välillä sisälsivät ristiriitoja ja opiskelijat eivät läheskään aina halunneet opettaa tavalla, jota pitivät oppimisen kannalta tehokkaimpana.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (87 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherMatematiikkauskomus
dc.subject.otheropettamiskäsitys
dc.subject.otherluokanopettajaopiskelijat
dc.subject.othermatematiikan aineenopettajaopiskelijat
dc.titleLuokanopettajaopiskelijoiden ja matematiikan aineenopettajaopiskelijoiden käsityksiä matematiikan opettamisesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201404091492
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2014-04-09T12:19:43Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysomatematiikka
dc.subject.ysouskomukset
dc.subject.ysooppimiskäsitykset
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoaineenopettajat
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record