Show simple item record

dc.contributor.authorHärkänen, Hanna
dc.contributor.authorVilola, Johanna
dc.date.accessioned2014-01-07T08:41:00Z
dc.date.available2014-01-07T08:41:00Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1446238
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42759
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää tietokoneavusteisen nopeutetun lukemisharjoittelun vaikutusta 2.–6.-luokkalaisten oppilaiden lukemissujuvuuteen sekä lukemismotivaatioon. Lisäksi tutkimuksessa kuvaillaan tarkemmin kolmen oppilaan tietokoneharjoittelun etenemistä sekä lukemissujuvuuden ja -motivaation kehitystä harjoittelun aikana. Tutkittavina oli 20 oppilasta kymmeneltä eri luokalta, jotka olivat osallistuneet Niilo Mäki Instituutin Lukemissujuvuuden kehityksen tukeminen kouluiässä -hankkeen pilottivaiheeseen. Tutkimukseen valituilla oppilailla oli haasteita lukemissujuvuudessa. Tutkittavat jaettiin interventio- ja kontrolliryhmään niin, että molemmissa ryhmissä oli 10 oppilasta. Analyysimenetelminä lukemissujuvuutta ja -motivaatiota mittaavien testien sekä tietokoneharjoitusohjelman tallentaman aineiston analysoinnissa käytettiin Wilcoxonin merkkitestiä sekä toistomittausten varianssianalyysia (ANOVA). Kolmen oppilaan edistymistä tietokoneharjoitusohjelmassa sekä lukemissujuvuutta ja -motivaatiota mittaavissa testeissä analysoitiin yksilöllisesti vertailemalla alku- ja lopputestien tuloksia sekä arvioimalla kehitystä tietokoneohjelman tallentamasta aineistosta. Lisäksi analysoinnissa käytettiin laadullisesti kerättyä havainnointiaineistoa, oppilaiden itse täyttämää harjoittelupassia sekä loppuhaastatteluaineistoa. Kaikki tutkittavat olivat edistyneet tietokoneella harjoiteltavissa lukemistehtävissä, mutta samanlaista kehitystä ei ollut erillisissä lukemissujuvuutta mittaavissa testeissä, joissa yhden testin raakapistemäärät olivat kasvaneet interventioryhmässä tilastollisesti melkein merkitsevästi ja yhden testin standardipisteet tilastollisesti merkitsevästi. Interventio- ja kontrolliryhmän välillä ei ollut harjoittelun aikana tilastollisesti merkitseviä keskiarvoeroja. Lukemismotivaatio oli sen sijaan kasvanut interventioryhmässä tilastollisesti melkein merkitsevästi sekä koulussa että kotona. Interventio- ja kontrolliryhmän välillä ei kuitenkaan ollut keskiarvoeroja. Kolmen oppilaan lukemismotivaatiolla näytti laadullisen analysoinnin perusteella olevan vaikutusta tietokoneharjoittelussa sekä lukemissujuvuutta ja -motivaatiota mittaavissa testeissä edistymiseen.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (52 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherLukemissujuvuus
dc.subject.otherlukemissujuvuuden tukeminen
dc.subject.otherlukemismotivaatio
dc.subject.othertietokoneharjoittelu
dc.subject.otherlukemissujuvuuden haasteet
dc.subject.otherinterventiotutkimus
dc.titleTietokoneavusteisen nopeutetun lukemisharjoittelun vaikutus lukemissujuvuuteen ja -motivaatioon 2.-6.-luokkalaisilla oppilailla, joilla on haasteita lukemissujuvuudessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201401071025
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.date.updated2014-01-07T08:41:00Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysolukutaito
dc.subject.ysolukeminen
dc.subject.ysosujuvuus
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysotietokoneavusteinen oppiminen
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record