Show simple item record

dc.contributor.authorNiskanen, Petra
dc.date.accessioned2013-12-16T12:44:43Z
dc.date.available2013-12-16T12:44:43Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1290297
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42665
dc.description.abstractInkluusio on aiheena moniuloitteinen. Sen pyrkimyksenä on luoda tasa-arvoisempi yhteiskunta, sisällyttää kaikki oppilaat perusopetuksen piiriin tukitoimia lisäämällä, sekä vähentää erillisen erityisopetuksen määrää. Opettajien asenteita inkluusiota kohtaan on tutkittu suhteellisen paljon. Syystä tai toisesta aineenopettajien suhtautuminen inkluusioon on ollut negatiivisempi verrattuna muihin opettajaryhmiin. Opettajaopiskelijoiden mielipiteitä on tutkittu lähinnä luokanopettajaopiskelijoiden keskuudesta. Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää englannin aineenopettajaopiskelijoiden käsityksiä inkluusiosta sekä asenteita inklusiivista opetusta kohtaan. Aihetta lähestyttiin useasta eri näkökulmasta, jotka pohjautuivat tutkimuksen teoriakehykseen sekä aiempiin tutkimuksiin. Tutkimuksen kohteena oli kahdeksan aineenopettajaopiskelijaa Jyväskylän yliopistosta. Heidät jaettiin kahteen ryhmään, joista toisessa opiskelijat olivat suorittaneet pedagogiset opintonsa ja toisessa opinnot olivat kesken. Ryhmien käsityksiä ja asenteita vertailtiin keskenään sekä opettajankoulutuksen merkitystä eroihin ja yhtäläisyyksiin pohdittiin. Haastattelut osoittivat, että opiskelijoiden suhtautuminen inkluusioon teoriana oli positiivinen. Kuitenkin käytännön huolet ja epävarmuus saivat opiskelijat epäilemään inkluusion onnistumista käytännössä. Inkluusio koettiin vaikeaksi selittää, sillä opettajankoulutus ei ollut tarjonnut tarpeeksi konkreettista lähestymistapaa ilmiön selkeytymiseksi. Ryhmien väliset erot olivat pieniä, mutta siitä huolimatta opettajankoulutuksen voidaan sanoa antaneen jo opettajankoulutuksen suorittaneille opiskelijoille enemmän tietoa aiheesta. Tämä ryhmä osoitti kuitenkin myös enemmän käytännön huolia inklusiiviseen opetukseen liittyen ja suhtautui inkluusion täten kielteisemmin kuin pedagogisia opintojaan vielä suorittavat opiskelijat. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että opiskelijat eivät kokeneet saaneensa tarpeeksi tietoa inkluusiosta opettajankoulutuksessa ja olivat sen vuoksi huolissaan tulevasta työnkuvastaan. Epävarmuus aiheutti myös negatiivisia ja varauksellisia asenteita inkluusiota kohtaan.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherinkluusio
dc.subject.otherasenteet
dc.subject.otheraineenopettajat
dc.subject.otherkieltenopettajat
dc.subject.otheropiskelijat
dc.subject.otheropettajankoulutus
dc.subject.otherkvalitatiivinen tutkimus
dc.subject.otherteemahaastattelut
dc.subject.othersisällönanalyysi
dc.titleA good idea in theory : inclusion as English subject teacher students see it
dc.title.alternativeInclusion as English subject teacher students see it
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201312162805
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2013-12-16T12:44:44Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysoinkluusio
dc.subject.ysoasenteet
dc.subject.ysoaineenopettajat
dc.subject.ysokieltenopettajat
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysoopettajankoulutus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record