Show simple item record

dc.contributor.authorYli-Patola, Sanna
dc.date.accessioned2013-06-11T12:33:10Z
dc.date.available2013-06-11T12:33:10Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1269723
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41734
dc.description.abstractUrheiluseurojen toiminnassa vapaaehtoinen seuratyö on merkittävässä asemassa. Vapaaehtoistyön taustalla olevat seuratoimijoiden henkilökohtaiset ja välillä toisistaan eroavat motiivit haastavat seurojen vapaaehtoisuutta tukevan toiminnan. Seurojen tekemällä viestinnällä voidaan vaikuttaa niin seurojen toimintaan kuin myös seuratoimijoiden sitoutumiseen. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kvalitatiivisin keinoin millaisia käsityksiä voimisteluseuroissa on vapaaehtoistoiminnasta ja viestinnästä, ja täten löytää seurojen vapaaehtoistoimintaa ja viestintää kehittäviä näkökulmia. Tutkimus pyrki vastaamaan kysymyksiin: Millainen käsitys voimisteluseurojen johdolla on vapaaehtoisesta seuratoiminnasta ja viestinnästä? Millainen käsitys voimisteluseurojen jäsenillä on vapaaehtoisesta seuratoiminnasta ja viestinnästä? Miten seurajohdon ja jäsenten käsitykset vapaaehtoisesta seuratoiminnasta ja viestinnästä eroavat toisistaan? Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluilla, joihin valittiin harkinnanvaraisella otannalla kolme erikokoista voimisteluseuraa. Jokaisesta seurasta haastateltiin puheenjohtajaa ja kahta jäsentä, joiden 37–60 minuuttia kestävät haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin valikoidusti analyysia varten. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta voimisteluseurojen puheenjohtajien ja jäsenten käsityksien eroavan toisistaan. Tutkimuksen mukaan voimisteluseuroissa esiintyi lähinnä taktisen tason viestintää. Seuroissa tulisi olla enemmän dialogia ja strategista viestintää, jolloin vapaaehtoistoimintaa voitaisiin paremmin tukea ja vahvistaa. Tutkimuksen perusteella niin seuratoimintaa kuin myös seuroissa esiintyvää viestintää tulisi kehittää. Jatkotutkimuksissa olisi hyvä keskittyä erityisesti vapaaehtoistoimintaa ja dialogia lisääviin viestinnän tutkimuksiin.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherdialogi
dc.subject.otherkolmas sektori
dc.subject.otherurheiluseurat
dc.subject.othervapaaehtoistyö
dc.subject.otherviestintä
dc.subject.othervoimistelu
dc.subject.otheryhteisöviestintä
dc.titleHukattuja voimavaroja etsimässä : seurojen tekemän viestinnän merkitys voimisteluseurojen vapaaehtoistoiminnassa
dc.title.alternativeSeurojen tekemän viestinnän merkitys voimisteluseurojen vapaaehtoistoiminnassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201306111945
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYhteisöviestintäfi
dc.contributor.oppiaineOrganizational Communicationen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2013-06-11T12:33:10Z
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3131
dc.subject.ysodialogi
dc.subject.ysokolmas sektori
dc.subject.ysourheiluseurat
dc.subject.ysovapaaehtoistyö
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysovoimistelu
dc.subject.ysoyhteisöviestintä
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record