Show simple item record

dc.contributor.authorHärkönen, Mira
dc.date.accessioned2013-06-03T18:38:36Z
dc.date.available2013-06-03T18:38:36Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1268838
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41677
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Härkönen M. 2013. ”Tässä työssä on elämän makua”. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opettajien kokemuksia kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu –tutkielma. 88 sivua. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää perusopetukseen valmistavan opetuksen opettajien kokemuksia kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata, millaisia kokemuksia opettajilla on, mutta myös, miten opettajat kirjoittavat näistä kokemuksistaan. Aineistona oli yhdeksän perusopetukseen valmistavan opetuksen opettajan kirjoitelmaa, jotka kerättiin MOKU-hankkeen yhteyshenkilöiden ja henkilökohtaisten kontaktien kautta. Kyseessä on laadullinen tutkimus, jossa aineiston analyysissa käytettiin sisällönanalyysia ja diskurssianalyysia. Kirjoittaessaan kodin ja koulun yhteistyöstä opettajat nostivat esiin kokemuksiaan yhteistyön merkityksestä ja muodoista. Opettajat kirjoittivat myös yhteistyön erilaisista piirteistä ja korostivat piirteitä, joita hyvä yhteistyö opettajalta vaatii. Näiden lisäksi opettajat kirjoittivat haasteista, joita ovat yhteistyön puitteissa kohdanneet. Opettajien tapoja kirjoittaa kokemuksistaan lähestyttiin kokemus- ja tekstilajidiskurssin avulla. Osa opettajista etäännytti itsensä yhteistyöstä ja kuvasi yhteistyötä ikään kuin toisen silmin katsottuna. Osa taas asemoi itsensä lähemmäs yhteistyön keskiötä. Tuloksissa näkyy myös se, että koko perheen yhteiskuntaan ja kouluun kotoutumisen tukeminen vaikuttaa joidenkin opettajien tapaan lähestyä omaa rooliaan yhteistyössä. Kirjallisen ilmaisun tyylikirjoitelmissa oli vaihtelevaa ja rikasta. Opettajat kokivat, että kodin ja koulun yhteistyö on tärkeää ja yhteistyön käytänteitä pyritään jatkuvasti kehittämään. Työssään kohtaamista haasteita huolimatta perusopetukseen valmistavan luokan opettajat pyrkivät näkemystensä mukaisesti tekemään parhaansa oppilaiden koulunkäynnin sujumiseksi sekä oppilaiden ja näiden perheiden kotoutumisen tukemiseksi. Avainkäsitteitä: perusopetukseen valmistava opetus, kodin ja koulun yhteistyö, monikulttuurisuus, sisällönanalyysi, diskurssianalyysifi
dc.format.extent88 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.title"Tässä työssä on elämän makua" : perusopetukseen valmistavan opetuksen opettajien kokemuksia kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä
dc.title.alternativePerusopetukseen valmistavan opetuksen opettajien kokemuksia kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201306031880
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2013-06-03T18:38:36Z
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysovalmistava opetus
dc.subject.ysoperusopetus
dc.subject.ysokoti
dc.subject.ysokoulu
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysomonikulttuurisuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record