Show simple item record

dc.contributor.authorLeskinen, Kaisa
dc.date.accessioned2012-12-14T09:25:42Z
dc.date.available2012-12-14T09:25:42Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1240412
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40573
dc.description.abstractTiivistelmä Leskinen, Kaisa. LUOKAN UUSI TYÖKALU? – Alakoulun opettajien kokemuksia älytaulusta Kasvatustieteen pro gradu -työ Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitos, 2012. 57 sivua. Tässä pro gradu -työssä on selvitetty alakoulun opettajien kokemuksia älytaulun käytöstä. Muuttuvassa yhteiskunnassa myös koulun on pysyttävä muutoksessa mukana. Yksi alakoulujen näkyvimpiä opetusteknologisia uudistuksia ovat viime vuosina olleet älytaulut. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia, millaisena työkaluna opettajat älytaulun kokevat, kuinka opettajat älytauluja käyttävät, sekä selvittää, millainen on heidän älytaulun käyttönsä ja pedagogiikkansa välinen suhde. Tutkimus toteutettiin haastattelututkimuksena keväällä 2012 kahdella pohjois-savolaisella alakoululla. Haastateltavina oli kahdeksan alakoulun opettajaa, joilla oli ollut älytaulu käytössään yhdestä kolmeen vuotta. Haastattelut litteroitiin ja analyysin apuna käytettiin atlas.ti-ohjemistoa. Opettajat olivat kokeneet älytaulun arkityötä helpottavaksi työkaluksi, joka vähensi muun teknologian määrää luokissa ja mahdollisti opettajien tärkeänä pitämän monikanavaisen opetuksen. Tutkimukseen osallistuneiden opettajien älytaulun käytön voidaan todeta olevan linjassa heidän pedagogisten ihanteidensa kanssa. Tutkijoiden odottamaa syvempää muutosta projektiluontoiseen opetukseen ja laaja-mittaiseen autenttisten materiaalien käyttöön ei ollut vielä havaittavissa, mutta viitteitä autenttisten materiaalien käytön yleistymisestä oli nähtävissä. Ongelmana autenttisten materiaalien yleistymisessä ja älytaulun käytössä nähtiin puutteellinen tiedonsaanti ja ajanpuute. Opettajat toivoivatkin enemmän materiaalien ja ideoiden jakoa kollegoiden kesken kasvotusten. Myös periaate sijoittaa yksi älytaulu per 20 oppilasta koettiin riittämättömäksi älytaulun monipuolisen käytön kannalta.fi
dc.format.extent56 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheropetusteknologia
dc.subject.otherälytaulu
dc.subject.otherpedagogiikka
dc.subject.otherpedagoginen ajattelu
dc.titleLuokan uusi työkalu? : alakoulun opettajien kokemuksia älytaulusta
dc.title.alternativeAlakoulun opettajien kokemuksia älytaulusta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201212143346
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2012-12-14T09:25:43Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoopetusteknologia
dc.subject.ysoälytaulut
dc.subject.ysopedagogiikka
dc.subject.ysopedagoginen ajattelu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record