Show simple item record

dc.contributor.authorVirmasalo, Marjo
dc.date.accessioned2012-09-26T05:16:22Z
dc.date.available2012-09-26T05:16:22Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1231193
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38635
dc.description.abstractTämä pro gradu –tutkielma on tehty osana Kansanopistot koulutusurana –hanketta. Hank-keessa toteutettiin neljän suomalaisen kansanopiston; Alkio-opiston, Etelä-Pohjanmaan opiston, Helsingin Evankelisen Opiston ja Työväen Akatemian entisille opiskelijoille vuo-silta 1985–2007 laaja kvantitatiivinen kyselytutkimus, jossa selvitettiin erityisesti kansan-opistovuoden vaikutusta suhteessa opiskelijoiden korkeakoulutukseen hakeutumiseen ja myöhempään yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen. Omassa tutkimuksessani käytän tätä sa-maa kyselyaineistoa. Tutkielmassa keskiöön nousevat kansanopistojen entisten opiskelijoiden opistoon tulon motiivit ja heidän opinnoilleen asettamansa tavoitteet sekä opiskelijoiden kokemukset ta-voitteiden täyttymisestä ja tyytyväisyys omiin suorituksiinsa. Aineiston perusteella kan-sanopistoihin hakeudutaan useimmiten välineellisin opiskeluun/ammattiin tai yleisempään kypsymiseen liittyvin motiivein ja myös opiskelijoiden opinnoille asettamat tavoitteet ovat hyvin vahvasti sidoksissa jatko-opiskeluun saataviin hyötyihin. Vaikka kansanopistot yhä harvemmin ovat ensisijainen opiskelupaikkavaihtoehto, eivät opiskelijat kuitenkaan ajaudu niihin mitenkään sattumanvaraisesti vaan opistojen voidaan nähdä olevan Anthony Gid-densin tarkoittamia toisia mahdollisuuksia. Esimerkiksi haluamansa opiskelupaikan ulko-puolelle jäänyt opiskelija voi opistossa opiskella jo avoimen yliopiston kautta samaa alaa ja samalla saada myös eväitä yrittää pääsykokeissa uudestaan. Kansanopistot ovat reflek-siivisessä jälkimodernissa yhteiskunnassa siis todellisia elämänpoliittisia vaihtoehtoja. Tutkimuksen neljän kansanopiston entisten opiskelijoiden motiivien ja tavoitteiden kautta piirtyy myös omanlaisensa kuva kansanopistojen asemasta suomalaisella koulutuksen ken-tällä. Siinä missä mm. Laissa vapaasta sivistystyöstä kansanopistoille annetaan hyvin lavea ja erityisesti vapaata sivistystyötä korostava tehtävä, asettaa opistojen rahoitusjärjestelmä vapaan sivistystyön tarjoajat taloudellisesti varsin hankalaan asemaan ja myös opiskelijoi-den tavoitteet tuntuvat olevan toisensuuntaisia.fi
dc.format.extent70 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherAlkio-opisto
dc.subject.otherEtelä-Pohjanmaan opisto
dc.subject.otherHelsingin Evankelinen Opisto
dc.subject.otherTyöväen Akatemia
dc.titleKansanopisto-opiskelun motiivit ja kansanopistojen asema : tutkimus neljän suomalaisen kansanopiston entisten opiskelijoiden kokemuksista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201209262506
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.date.updated2012-09-26T05:16:22Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysokansanopistot
dc.subject.ysovapaa sivistystyö
dc.subject.ysoopiskelu
dc.subject.ysomotiivit
dc.subject.ysotavoitteet
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record