Show simple item record

dc.contributor.authorHiltunen, Tomi
dc.contributor.authorKunelius, Jaska
dc.date.accessioned2012-09-06T12:48:03Z
dc.date.available2012-09-06T12:48:03Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1226787
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38485
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena oli analysoida vuosina 2006—2011 Jyväskylän opetta- jankoulutuslaitokselta valmistuneiden luokanopettajien antamaa palautetta koulutuksestaan ja selvittää, minkälaisia valmiuksia he kokevat koulutuksesta saaneensa. Lisäksi etsittiin palautteita opettajankoulutuslaitoksen omasta toi- minnasta ja rakenteesta. Tutkimuksen aineistona käytettiin 146 kappaletta ma- turiteettien yhteydessä kirjoitettuja avoimia palautelomakkeita. Opettajankoulutuslaitoksen sisällölliset palautteet analysoitiin sijoittamalla ne InTASC- ydinainesanalyysin esittelemiin laadukkaan opetuksen kategorioihin. Opettajankoulutuksen rakennetta koskeneet palautteet analysoitiin jaottelemal- la ne niihin kategorioihin, joita aineistossa esiintyi. Vastaajat eivät kokeneet saaneensa koulutuksestaan riittäväksi valmiuksia käy- tännön opettajantyöhön. Puutteita omissa valmiuksissa havaittiin ainedidaktii- kassa, vanhempien ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kohtaamisessa, moniammatillisessa yhteistyössä ja koulun arjen tuntemisessa. Vastaajat koki- vat saaneensa hyvät valmiudet itsereflektioon, kriittisyyteen, elinikäiseen op- pimiseen ja ammatilliseen kehittymiseen. Opettajankoulutuslaitoksen harjoittelujen koettiin olevan liian kaukana todelli- sesta koulun arjesta ja irrallisia muista opinnoista. Opintoihin kaivattiin lisää yksilöllisyyttä, valinnanvapautta ja vastuuta. Yksittäisistä opintokokonaisuuk- sista kritisoitiin eniten POM-opintoja. Opintoihin oltiin kokonaisuutena kuiten- kin tyytyväisiä, ja niiden kuvattiin rakentavan hyvän pohjan ammatilliselle ke- hittymiselle ja opettajaksi kasvamiselle. Jatkotutkimusta tarvitaan erityisesti uudistuneen harjoittelurakenteen onnistu- misen arvioimisessa ja opiskelijoiden suhtautumisesta opettajankoulutuslaitok- sen tutkimuksellisuuteen. Lisäksi toivotaan tämän kaltaisen tutkimuksen jatku- van säännöllisemmin opettajankoulutuksen arviointitoimenpiteenä.
dc.format.extent73 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherJyväskylän yliopisto
dc.titleJälkiviisautta : valmistuvien luokanopettajien palautetta Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksesta
dc.title.alternativeValmistuvien luokanopettajien palautetta Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201209062338
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2012-09-06T12:48:03Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysopalaute
dc.subject.ysoarviointi
dc.subject.ysotyöelämävalmiudet
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record