Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorVaurula, Nina
dc.date.accessioned2012-02-14T13:16:47Z
dc.date.available2012-02-14T13:16:47Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1193972
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37368
dc.description.abstractSubjektin ja verbin välinen kongruenssi on englannin kieliopin perusasioita, joka toimii tiettyjen säännön-alaisuuksien mukaisesti. Ilmiö on kuitenkin kiinnostava, sillä jopa edistyneetkin oppijat tekevät konguenssin tuottamisessa virheitä. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että muun muassa subjektin kompleksisuudella ja semanttisilla piirteillä on vaikutusta kongruenssin hallintaan. Aiemmat tutkimukset eivät kuitenkaan ole ottaneet huomioon oppijoiden taitotasoja ja mahdollisia eroja kongruenssin tuottamisessa eri taitotasojen välillä Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten yläkoulu-ikäisten taitotasoeroilla on vaikutusta kongruenssin tuottamiseen englannin kielessä. Tutkimuksessa Lisäksi haluttiin selvittää, vaikuttaako subjektin kompleksisuus kongruenssin tuottamiseen oikein ja onko taitotasojen välillä eroja eri subjektien käytössä. Tutkimuksen aineisto koostuu 141 yläkoululaisten kirjoittamasta mielipidekirjoituksesta, jotka ovat osa CEFLING-projektia varten kerätystä aineistosta. Aineisto on jaettu taitotasoittain Eurooppalaisen Viitekehyksen taitotasojen mukaisesti. Tutkielmassa käytetyssä aineistossa tekstit ovat jakautuneet taitotasoille A1-B2. Kongruenssitapaukset etsittiin teksteistä taitotasoittain, jonka jälkeen kongruenssin frekvenssi laskettiin jokaiselle taitotasolle. Tämän jälkeen laskettiin, kuinka suuri osa tapauksista on tuotettu oikein kullakin taitotasolla. Lisäksi tarkasteltiin, miten subjektin kompleksisuus vaikuttaa kongruenssin tuottamiseen kieliopillisesti oikein ja tuloksia vertailtiin eri taitotasojen välillä. Tuloksista selvisi yllättäen, että subjektin ja verbin välistä kongruenssia vaativien finiittiverbien käyttö laski taitojen noustessa korkeammalle tasolle, mikä saattoi johtua siitä, että oppilaat tuottivat monimutkai- sempia lauserakenteita kielitaidon karttuessa. Kieliopillinen oikeakielisyys kuitenkin kasvoi mitä korkeammasta taitotasosta oli kyse. Kompleksiset subjektit tuottivat enemmän virheellisiä tapauksia. Yksikölliset subjektit tuottivat enemmän oikeakielisiä tapauksia kuin monikolliset johtuen siitä, että yksikön kolmannen persoonan -s:ää käytettiin liikaa – myös monikollisten subjektien kanssa. Kongruenssin hallinta oli selkeästi vielä kesken, sillä saman virkkeen sisällä oppilaat saattoivat tuottaa taivutetun verbin oikein yhdessä tapauksessa ja heti seuraavassa tuottivat sen väärin. Tutkielma antoi viitteitä siitä, millaisia eroja kongruenssin hallinnassa eri taitotasojen välillä on. Tarkempien tulosten saamiseksi tulisi seurata yksilöllistä kielen kehitystä pikittäistutkimuksen avulla, jotta varsinaista kielen kehitystä pystyttäisiin seuraamaan paremmin.
dc.format.extent73 sivua
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherlearner language; subject-verb agreement; complelxity
dc.subject.otheraccuracy and fluency
dc.titleSubject-verb agreement of finite verbs in the present tense in written productions of Finnish secondary school learners of English as second language
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201202141173
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.date.updated2012-02-14T13:16:47Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysosubjekti
dc.subject.ysoverbit
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysotoinen kieli


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot