Show simple item record

dc.contributor.authorLahtinen, Eero
dc.date.accessioned2011-01-20T15:17:52Z
dc.date.available2011-01-20T15:17:52Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1147081
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/25812
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten sponsorointi nähdään kohdeorganisaatioissa. Tutkimuskirjallisuuden ja esihaastattelujen perusteella erityisiksi mielenkiinnon kohteiksi nousivat yritysten sponsorointistrategiat, millä perusteilla sponsorointikohteita valitaan ja miten sponsorointia hyödynnetään. Tutkimuksen tavoitteena oli tulosten perusteella löytää yrityksille sponsoroinnin kehittämiskohteita. Aineisto kerättiin haastattelemalla 11 henkilöä kymmenessä erityyppisessä keskisuomalaisessa yrityksessä, jotka harjoittivat sponsorointia. Haastattelut toteutettiin nauhoitettuina puolistrukturoituina teemahaastatteluina, jotka litteroitiin, ja aineisto analysoitiin teemoittelemalla. Tutkimustuloksista heijastui sponsoroinnin monimuotoisuus. Sponsorointi nähtiin merkittävänä ja vastavuoroisena viestintäkeinona. Sponsoroinnilla oli yhteys muihin yritysstrategioihin ja -tavoitteisiin, vaikka sitä luonnehtikin yleisesti ottaen strateginen suunnittelemattomuus. Huolimatta siitä, ettei sponsorointikohteiden valintaan ja hyödyntämiseen panostaminen ollut kovin aktiivista tai suunnitelmallista, sponsorointia kyettiin kuitenkin hyödyntämään melko monipuolisesti, eikä onnistunut hyödyntäminen välttämättä edellyttänyt suurta markkinointiviestintäbudjettia. Sponsorointiin oltiin tyytyväisiä ja sen vaikutuksiin uskottiin, vaikka yrityksillä olikin esittää hyvin vähän tutkimustietoa asian tueksi.
dc.format.extent113 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherMarkkinointiviestintä
dc.subject.otherorganisaatioviestintä
dc.subject.othersponsorointi
dc.subject.otherstrategia
dc.subject.otherviestintästrategia
dc.subject.otheryhteiskuntavastuu
dc.subject.otheryhteistyökumppanuus
dc.titleSponsorointistrategiat, sponsorointikohteiden valinta ja hyödyntäminen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201101201040
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYhteisöviestintäfi
dc.contributor.oppiaineOrganizational Communicationen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3131
dc.subject.ysomarkkinointiviestintä
dc.subject.ysoorganisaatioviestintä
dc.subject.ysosponsorointi
dc.subject.ysostrategia
dc.subject.ysoviestintästrategiat
dc.subject.ysoyhteiskuntavastuu
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysokumppanuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record