Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorAhokas, Minna
dc.date.accessioned2010-08-26T07:10:16Z
dc.date.available2010-08-26T07:10:16Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1134666
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/24901
dc.description.abstractAhokas, Minna 2010 OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERTAISMENTOROINNISTA: Vertaismentorointikokemuksia ja näkemyksiä moniammatillisissa vertaismentorointiryhmissä Jyväskylässä toisen asteen koulutuksessa. Kasvatustieteen pro gradu-tutkielma. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitos, 2010. 75 sivua. Julkaisematon. Tutkimukseni tarkoitus oli selvittää toisen asteen opettajien kokemuksia vertaismentoroinnista moniammatillisessa oppilaitoksessa ja sen vertaismentorointiryhmissä. Tutkimuksen avulla haluttiin kuulla mentoroitavien, aktoreiden omia ajatuksia siitä, millaisia odotuksia osallistujilla oli, kuinka vertaismentorointiryhmä toimi ja miten moniammatillisuus vaikutti vertaismentorointiryhmässä toimimiseen. Lisäksi haluttiin tietoa vuorovaikutuksesta ja vertaisuuden merkityksestä vertaismentorointiryhmässä toimiessa. Tutkimusaineisto kerättiin havainnoimalla kahta vertaismentorointiryhmää. Ryhmien vuorovaikutusaktiivisuutta havainnoitiin ja aktoreiden kokemuksia kartoitettiin teemahaastattelulla. Vertaismentorointiryhmissä oli mukana jo pitkään oppilaitoksessa olleita opettajia ja vastatulleita. Ryhmät olivat moniammatillisia, muuta yhteistä ei aktoreilla ollut paitsi se, että he olivat kaikki opettajia. Tutkimuksessa ei tutkittu ryhmien mentoreita vaan moniammatillisia mentoroitavia. Molemmilla vertaismentorointiryhmillä oli tapaamisissa aina teemat, joiden pohjalta tapaaminen eteni. Aluksi teeman asiantuntija alusti tapaamista, jonka jälkeen mentoroitavat keskustelivat teemasta ja muodostivat yhteisen näkemyksen teemasta. Aineisto analysoitiin tutkimuskysymyksistä nousevien teemojen valossa. Tutkimustulosten pohjalta voidaan todeta, että mentoroitavien odotukset täyttyivät, he saivat tukea ammatilliseen kasvuun, aikaa pysähtyä ja aikaa keskustelulle itselle tärkeistä ammatillisista asioista sekä pääsivät kokeilemaan jotain uutta tapaa henkilöstön kehittämisessä. Moniammatillinen oppilaitos tarjoaa mahdollisuuksia näkökulmien laajentumiseen tai voimavaraksi arkeen. Vertaismentorointi toimi myös paikkana jakaa hyviä käytäntöjä ja tutustua suureen organisaatioon niin kollegatasolla kuin toimipaikkatasolla. Tärkeää vertaismentoroinnissa on ryhmädynamiikan luominen tai sen tukeminen, vuorovaikutuksen avoimuus ja tasa-arvoisuus. Vertaisuus ja tasaarvoisuus koettiin tärkeänä. Toiminta lisäsi yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Vertaismentorointi puolustaa paikkaansa henkilöstön kehittämisen välineenä. Osaamisen kehittämisen tulee olla strategialähtöistä, suunnitelmallista ja johdonmukaista. Työyhteisö ei ole hyvinvoiva, jollei sitä kehitetä.
dc.format.extent75 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othervertaisuus
dc.titleOpettajien kokemuksia vertaismentoroinnista
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201008262494
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineAdult Educationen
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysomentorointi
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysomoniammatillisuus
dc.subject.ysoammatillinen kehitys


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot