Show simple item record

dc.contributor.authorSuutari, Hanna
dc.date.accessioned2010-02-15T15:00:04Z
dc.date.available2010-02-15T15:00:04Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1119680
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/22966
dc.description.abstractMaahanmuuttajien määrä Suomessa on kasvanut viimeisten kahden vuosikymmenen aikana merkittävästi. Tämä on vaikuttanut myös suomalaisten koulujen väestörakenteeseen ja sitä kautta opettajien työhön. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, millaiset käsitykset yläkoulun englannin opettajilla on monikulttuurisesta opetuksesta ja maahanmuuttajaoppilaista ja miten he ovat selviytyneet opettajan arjesta monikielisessä luokkaympäristössä. Teoriataustan valossa tutkimuksessa haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 1) Mitä englannin opettajat käsittävät termillä monikulttuurinen opetus? 2) Millaista englannin opettaminen heidän mielestään monikulttuurisessa luokkaympäristössä on? ja 3) Mitkä heidän käsityksensä maahanmuuttajataustaisista oppilaista ovat? Tutkielman aineistoina on kahdeksan puolistrukturoitua teemahaastattelua. Haastateltavat ovat kaikenikäisiä yläkoulun englannin opettajia ja he opettavat kouluissa, joissa on suuri määrä maahanmuuttajataustaisia oppilaita. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin ja tämän jälkeen aineisto analysoitiin sisällönanalyysin periaatteita apuna käyttäen. Tutkielman tulokset osoittavat, että opettajat ovat jo tottuneet maahanmuuttajataustaisiin oppilaisiin. Toisaalta opettajat kohtelevat monikielisiä oppilaitaan samalla tavalla kuin suomalaistaustaisiakin oppilaita eivätkä ota oppilaita millään erityistavalla huomioon. Heidän käsityksensä monikulttuurisen opetuksen perusperiaatteista ovat hatarat ja heidän mielestään paras ratkaisu on tarjota kaikille samanlaista opetusta, kielestä ja kulttuurista riippumatta. Opettajat ovat kokeneet maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettamisen haastavaksi ja oman tietopohjansa rajalliseksi jossain vaiheessa, mutta osa opettajista näki myös monikulttuurisen luokkaympäristön hyvät puolet ja piti erilaisten kulttuurien kohtaamista elämää rikastuttavana tekijänä. Englannin opetuksessa useimmat puhuvat suomea ja vaikka he tietävät sen, että mahdollisesti osa oppilaista ei ymmärrä suomenkielistä opetusta, he eivät usko englannin käytön tarjoavan tähän ratkaisua. Rakenteiden opettaminen ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden puutteelliset suomen kielen taidot koetaan suurimmiksi haasteiksi monikielisten oppilaiden kieltenopetuksessa. Tutkielman tuloksista voidaan päätellä, että opettajat eivät tiedä, mitä monikulttuurinen opetus pitää sisällään, koska he eivät ole saaneet tarvittavaa koulutusta siihen, ja siksi he eivät osaa tukea maahanmuuttajataustaisten oppilaiden oppimista riittävästi. Monikulttuurinen opetus pitäisi ottaa selkeämmin osaksi Suomen opettajankoulutusta. Tämä tukisi sekä oppilaiden että opettajien henkistä hyvinvointia ja oppimista 2000-luvun muuttuvassa Suomessa.
dc.format.extent120 sivua
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherMulticultural teaching
dc.subject.othermiddle school English teachers
dc.subject.otherimmigrant pupils
dc.subject.otherteachers’ conceptions
dc.subject.otherinterview
dc.subject.otherqualitative research
dc.subject.othercontent analysis
dc.titleDiverse yet similar : English teachers' conceptions of multicultural teaching and pupils of multicultural background
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201002151253
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysomonikulttuurisuus
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysokieltenopettajat
dc.subject.ysoyläkoulu
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysooppilaat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record