Show simple item record

dc.contributor.authorKaski, Hannele
dc.date.accessioned2009-06-17T11:14:12Z
dc.date.available2009-06-17T11:14:12Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/20323
dc.description.abstract Opettajien työtyytyväisyyttä on yleisesti ottaen tutkittu jonkin verran, mutta tiettyjen kouluaineiden opettajien työtyytyväisyyteen ei ole kiinnitetty huomiota juuri lainkaan. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää englannin opettajien työtyytyväisyyden tasoa suomalaisissa lukioissa. Tutkielma perustuu Herzbergin määritelmään työtyytyväisyydestä sekä hänen teoriaansa siitä, mitkä tekijät työssä koetaan tyydyttäviksi ja mitkä epätyydyttäviksi (motivation-hygiene theory). Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena sähköpostitse, ja siihen osallistui 10 englannin kielen lukio-opettajaa eri puolilta Suomea. Tutkimuskyselykaavake oli kaksiosainen. Ensimmäinen osa sisälsi 10 avokysymystä, ja toisessa osassa osallistujia pyydettiin arvioimaan numeroasteikolla opettajan työhön liittyvien tekijöiden vaikutusta työtyytyväisyyteensä. Tutkimuksessa selvisi, että suurin osa tutkimukseen osallistuneista englannin kielen lukioopettajista oli tyytyväisiä tai todella tyytyväisiä työhönsä. Sellaiset opettajan työhön liittyvät fyysiset olosuhteet ja asiat, kuten työtilat, opetusvälineet, opetusmateriaalit, opetusryhmien koko, työtuntien määrä, lomat, palkka ja työn määrä olivat merkityksellisimpiä vaikuttajia opettajien työtyytyväisyyteen. Opettajan työhön kuuluvista sosiaalisista piirteistä tärkeimmiksi vaikuttajiksi työtyytyväisyyden kannalta nousivat suhteet kollegoihin ja rehtoriin sekä heiltä saatu tuki, suhteet oppilaisiin ja heiltä saatu arvostus. Hallinnollisesta ja uranäkökulmasta katsottuna tärkeimpiä vaikuttajia olivat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön, itsensä kehittäminen työssä ja vastuullisten työtehtävien saanti. Lisäksi tutkimuksessa todettiin, että eniten tyytymättömyyttä englannin lukio-opettajan työssä aiheuttavat palkka, kiire, fyysinen työympäristö, lisääntyvä työn määrä, kausittainen työn kasaantuminen ja isot opetusryhmät. Tutkimuksen tulokset korreloivat osittain Herzbergin työtyytyväisyysteorian kanssa. Herzbergin mukaan eniten työtyytyväisyyteen vaikuttavat työn abstraktit motivation tekijät, mikä kävi ilmi myös tämän tutkimuksen tuloksista. Kuitenkin osa edellä mainituista Herzbergin työhön liittyvistä tekijöistä ei ollut tähän tutkimukseen osallistuneille opettajille merkityksellisiä työtyytyväisyyden kannalta. Herzbergin mukaan fyysisemmät työn hygiene tekijät eivät ole yhtä tärkeitä työtyytyväisyydelle verrattuna motivation tekijöihin. Tässä tutkimuksessa kuitenkin todettiin niillä olevan tärkeä merkitys opettajien työtyytyväisyyteen. en
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherjob satisfactionen
dc.subject.otherlanguage educationen
dc.titleEnglish language teachers' job satisfaction in upper secondary schools in Finland
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-200906171739
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.rights.accesslevelopenAccessen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record